nieuws

Senaat niet akkoord met winstuitkering door ziekenhuizen

Minister Schippers (Volksgezondheid) stuurt het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel over het mogelijk maken van winstuitkering door ziekenhuizen voor extra advies naar de Raad van State vooraleer behandeling ervan in de Eerste Kamer voort te zetten. SP-senator Geert Reuten is tevreden: 'Deze wet deugt niet. De minister wil dat er winst gemaakt moet kunnen worden met het aanbieden van ziekenhuiszorg. Wij niet. VVD en D66 willen juist nog meer mogelijkheden. CDA en PvdA twijfelen. Allemaal samen vinden we dat deze wet zo in ieder geval niet door kan. Dat is alvast winst, vergeleken met de besluitvorming in de Tweede Kamer.'

Het nu aangehouden wetsvoorstel past is een serie van wetten die van de zorg een markt probeert te maken. Dat past in de visie van de VVD en D66, waarbij de PvdA zich in de Tweede Kamer heeft neergelegd. De SP noemt dat een levensgevaarlijke ontwikkeling. Geert Reuten: 'De regering heeft het over pensioenfondsen en zo die zouden moeten gaan investeren in de ziekenhuiszorg. Ik heb echter aangetoond dat de wet ook mogelijk maakt dat zogenaamde durf-kapitalisten hun slag slaan op de ziekenhuiszorg-markt. Dat kennen we van Amerika.  De Tweede Kamer was daarover niet ge├»nformeerd. Voor mij al meer dan voldoende reden om nee tegen deze wet te zeggen. Maar er zijn nog meer gebreken aan deze wet. Dat zien andere partijen in de Eerste Kamer nu ook.'

Het aanhouden van het wetsvoorstel voor nieuw advies door de Raad van State betekent in ieder geval uitstel van invoering. Reuten: 'En nu maar hopen dat van uitstel afstel komt. Het ziet ernaar uit dat dit wetsvoorstel niet voor de Provincieverkiezingen van maart bij ons terugkomt. En omdat die verkiezingen ook bepalen hoe de nieuwe Eerste Kamer eruit zal komen zien, kunnen kiezers hier hun stem echt laten horen: maken we van ziekenhuiszorg een product om geld aan te verdienen? Of  zeggen we dat goede zorg voor iedereen vloekt met winstmakerij door beleggers? De kiezers mogen het nu zeggen. En dat vind ik prima!'

Betrokken SP'ers