nieuws

Steun door boycot getroffen bedrijven

De SP steunt het werkgeverspleidooi voor steun aan door de Russische boycot getroffen bedrijven. Het wordt de hoogste tijd dat het kabinet in actie komt. De partij wil dat er geld beschikbaar komt vanuit de Europese Unie om getroffen boeren en tuinders tegemoet te komen voor de schade door de Russische boycot. ‘Dit kan je niet allemaal onder ondernemersrisico scharen,’ aldus fractievoorzitter Emile Roemer. Verder vindt de SP dat de mogelijkheden voor boeren en tuinders verruimd moeten worden om collectief te (onder-)handelen en prijs- en volume-afspraken te maken tegenover supermarkten en andere inkopers met een dominante marktpositie.

‘De mededingingsregels mogen sowieso ruimer worden toegepast maar in tijden van crisis mogen mededingingsregels niet een strop om de nek van getroffen ondernemers worden. Daarnaast is deeltijd-WW een goede aanvullende maatregel om mensen hun baan te kunnen laten houden.’

De SP staat open voor een pleidooi om garanties op kredietverlening te starten. ‘Dit zou een uitstekende taak kunnen zijn van de Nationale Investeringsbank, waar wij voor pleiten,’ zegt Roemer.

Op de langere termijn moet er ook structureel gekeken worden naar verdere maatregelen om ingrijpen mogelijk te maken in tijden van crisis en extreme prijsvorming. Monitoring van prijsvorming en prijsdempingsmechanismen gekoppeld aan productiebeheersing, moeten daarom structureel achter de hand gehouden worden als mogelijkheden. ‘Nederland zou de voorstellen van EU-commissaris Ciolos, die een aanzet hiertoe vormen, moeten toejuichen. Ook moeten de productiebeheersingsmechanismen zoals het melkquoteringssysteem en dierrechten niet worden afgeschaft, maar worden uitgebreid en verfijnd.’