nieuws

Twee tandenborstels geen probleem meer voor alleenwonende AOW-ers

AOW'ers die niet samenwonen en allebei een eigen huis hebben worden niet langer aangemerkt als samenwonend. Dat is het resultaat van tien jaar strijd door de SP. Jarenlang werden lattende AOW'ers bedreigd door huisbezoeken en het terugbetalen van AOW. Dat is nu van de baan.

De SP verzet zich al sinds 2004 tegen de 'tandenborstelbrigade'. AOW'ers die niet samenwonen maar wel veel bij elkaar over de vloer kwamen werden ten onrechte aangezien als fraudeurs door controles van de sociale dienst. Zodra er twee tandenborstels in de badkamer werden aangetroffen was er volgens controleurs al sprake van een samenwoonsituatie.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt verzocht de regering in 2011 om objectieve criteria om vast te stellen of mensen samenwoonden. Daar zag een meerderheid van de Tweede Kamer niets in. Na gesprekken met de Nationale Ombudsman en de Ouderenombudsman raakte de Kamer in 2013 wel overtuigd.

Betrokken SP'ers