nieuws

Eerste Kamer steunt SP-motie over toegang tot de rechter

Er bestaat brede steun binnen de Eerste Kamer voor het SP-voorstel om de bezuinigingen op de rechtshulp te herzien. Een motie van SP-senator Bob Ruers werd vandaag met brede instemming aangenomen. SP-senator Ruers: 'Dit zou minister Opstelten te denken moeten geven. Een meerderheid van de Senaat is bang dat door de bezuinigingen de toegang tot de rechter in het gedrang komt. Hoogste tijd dat Opstelten zijn plannen overweegt.'

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer voor het eerst over de staat van de rechtsstaat. Veel partijen in de Senaat hebben zorgen over het functioneren van de rechtsstaat. Dit kwam onder meer tot uiting in de aanvaarde motie-Ruers. In deze motie sprak de Senaat uit dat de bezuinigingsplannen van de regering de toegang tot de rechter en de gefinancierde rechtshulp ernstig aantasten. De regering wil de gefinancierde rechtshulp met een kwart korten. In zijn motie verzoekt SP-senator Ruers de regering haar bezuinigingsplan in heroverweging te nemen.

SP-senator Bob Ruers: 'Ik ben blij dat mijn motie in de Eerste Kamer door veel partijen gesteund wordt.' Ondanks de brede steun voor de motie, valt het op dat regeringspartijen PvdA en VVD hun steun niet verlenen. Ruers: 'Het is jammer dat de twee regeringspartijen alleen om financiƫle redenen tegenstemmen, uiteindelijk gaat het erom dat wij in Nederland voor iedereen de toegang tot het recht en de rechtsbijstand kunnen garanderen.'

Betrokken SP'ers