nieuws

Jansen: Warmtewet werkt niet

Stadsverwarming mag voor de gebruiker niet duurder zijn dan een moderne HR cv-installatie. Dat zegt SP-Kamerlid Paulus Jansen in reactie op berichten over misbruik van de Warmtewet. Energiebedrijven als Essent, NUON en Eneco blijken per 1 januari de tarieven flink op te schroeven. 'Die monopolisten op het warmtenet doen dat naar eigen zeggen binnen de marges en randvoorwaarden die de minister zelf opstelt. Ze knijpen daarmee alle ruimte die ze krijgen uit de wet', zegt Jansen. 'Dit oneigenlijke gebruik van de regels jaagt mensen flink op kosten. Minister Kamp moet hier hard ingrijpen.'

Energiebedrijven maken handig gebruik van de verhoging van het vastrechtdeel. Dat is sinds 2006 gestegen met 78 procent, terwijl de verbruiksafhankelijke tarieven voor elektriciteit en gas in diezelfde periode met respectievelijk 4 en 7,3 procent stegen. Jansen: 'Consumenten zijn in deze tijden zuinig met energie, dus daar valt weinig winst te halen. Het vastrechtdeel is daarom een aantrekkelijke melkkoe geworden. Datzelfde geldt voor stadsverwarming. Dat is buitengewoon demotiverend voor mensen die spaarzaam met hun energie willen omgaan.'

18 februari debatteert de Tweede Kamer met de minister over energie. Daarbij zal de SP een belangrijk punt maken van de verhogingen van het vastrecht voor levering van gas en elektriciteit. 'De verhogingen voor 2014 moeten worden teruggedraaid,' zegt Jansen: 'Ook zal de Autoriteit Consument en Markt een belangrijke positie moeten krijgen in het opstellen van de randvoorwaarden die de minister aan de stadsverwarmingstarieven stelt.'

Betrokken SP'ers