nieuws

SP: PvdA laat huurders keihard zakken

SP-senator Bob Ruers heeft geen goed woord over voor de schandalige draai van de PvdA in het debat in de Eerste Kamer over de verhuurderheffing: 'Na alle ophef van de afgelopen dagen en uren laat de PvdA zich als het erop aan komt, blij maken met minder dan een dooie mus. De hele fractie stemt in met het weghalen van 1,7 miljard euro uit de volkshuisvesting. Niet een enkele euro heeft die fractie ervan af weten te halen. En dat terwijl de bouw al op zijn gat ligt en steeds meer huurders kopje onder gaan. De PvdA maakt eerst theater en laat dan de huurders van Nederland zakken. Dat is de harde werkelijkheid!'

Ruers: 'Maandenlang wekte PvdA-senator Duivesteijn als woordvoerder van de senaatsfractie de indruk dat hij principieel voor de huurders en tegen de verhuurderheffing van minister Blok zou gaan stemmen. Hij noemde die heffing een liberale maatregel, die past bij VVD-minister Blok maar haaks op zijn eigen sociaal-democratische opvatting staat. Zelfs als de rest van zijn fractie de regering zou steunen, zou zijn stem voldoende zijn om een streep te zetten door de omstreden heffing - die door huurders en verhuurders, bouwbonden en bouwbedrijven, volstrekt contraproductief wordt genoemd.' 

In de afgelopen dagen werd in de media openlijk over een regeringscrisis gespeculeerd, als Duivesteijn zijn poot stijf zou houden. Senator Ruers: 'Het is allemaal ketelmuziek gebleken. Minister Blok mag van de PvdA ongestoord verder gaan om de sociale volkshuisvesting af te breken. De PvdA laat de kans liggen om samen met ons en andere partijen ervoor te zorgen dat het geld wel in de volkshuisvesting wordt gestoken. De VVD telt weer eens zijn zegeningen, de PvdA draait - voor de zoveelste keer. Wie die partij nog gelooft, mag het zeggen!' 

De verhuurderheffing werd na een urenlang debat met 38 stemmen voor en 37 tegen door de Eerste Kamer aangenomen. Naar verwachting leidt de verhuurderheffing de komende jaren tot forse huurverhogingen, minder investeringen in nieuwbouw en verdere bezuinigingen op woningonderhoud door verhuurders. Dat betekent ook minder werk en dus meer werkloosheid onder bouwvakkers. Ruers: 'Voor deze minister van Wonen tellen alleen de centen, niet de argumenten. Hij heeft alleen zijn eigen VVD als medestander. Maar door het draaien van de PvdA en het gedogen van D66, ChristenUnie en SGP komt hij er toch weg mee. Ik vind dat diep treurig!'

Betrokken SP'ers