nieuws

Meer zekerheid voor werknemers, grote zorgen over afbraak WW

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is blij dat veel van zijn voorstellen voor het versterken van de rechtspositie van flexwerkers zijn overgenomen door het kabinet. Ook is de SP verheugd dat de ontslagbescherming wordt verbeterd. Ulenbelt: ‘Pogingen om de ontslagbescherming van werknemers te verslechteren zijn voorkomen. Dat is goed nieuws. Wel maken wij ons grote zorgen over het verlagen van de WW-opbouw en het inkorten van het recht op WW. Zeker in deze tijd is dat een domme maatregel die veel mensen in de problemen gaat brengen. De afbraak van de WW hoort niet thuis in een wet die juist voor meer zekerheid moet zorgen.’

In de Wet Werk en Zekerheid, die het kabinet vandaag naar de Kamer stuurde, blijft in het ontslagrecht de toets vooraf – door de rechter of het UWV - bestaan. Ontslag via het UWV leidt, anders dan nu, ook tot een ontslagvergoeding. Bovendien komt er de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Daar kan ook een hogere ontslagvergoeding uit komen dan de 75.000 die in deze wet staat. Ulenbelt: ‘Dat zijn overduidelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie.’

Net als in de oorspronkelijke initiatiefwet van Ulenbelt krijgen flexwerkers in de kabinetsplannen eerder een vast contract. Tijdelijke krachten krijgen ook recht op een ontslagvergoeding en payrollconstructies om werknemersrechten te ontduiken worden ongedaan gemaakt.

Ulenbelt voorspelt een heftig debat en veel onrust onder werknemers over het voornemen van het kabinet om de WW dramatisch te verslechteren. De eerste 10 jaar wordt 1 maand per jaar opgebouwd en daarna een halve maand. Het gaat 38 jaar duren om 2 jaar WW op te bouwen. Ulenbelt: ‘Veel mensen snappen niet waarom juist nu de WW zo drastisch ingeperkt gaat worden. Dit gaat mensen die langdurig werkloos zijn heel hard raken. De afbraak van de WW hoort niet thuis in een wet die door het kabinet uitgerekend Werk en Zekerheid wordt genoemd.’

Betrokken SP'ers