nieuws

Doelgroep woningcorporaties uitgebreid, zonder langere wachtlijsten

Door de volhardende inbreng van de SP wordt de doelgroep van de woningcorporaties uitgebreid, zónder dat de rijen voor het loket bij de woningcorporaties langer worden. Ook wordt gewaarborgd dat er geen verdringing plaatsvindt van de huishoudens met de laagste inkomens door de middengroepen. De Tweede Kamer steunde vanmiddag een voorstel dat Paulus Jansen samen met PvdA-kamerlid Monasch indiende.

Eerder stelde Monasch voor om huishoudens met een inkomen tussen €34.000 en €43.000 weer toegang te geven tot de corporatiewoningen zonder iets aan de hoeveelheid beschikbare huurwoningen. Jansen: ‘Dat was onvoldoende. Monasch zorgde met dit voorstel ervoor dat meer mensen in aanmerkingen komen voor een huurwoning die niet bestaat.’

Het kabinet vindt een kernvoorraad van 1,6 miljoen woningen genoeg, de corporaties hebben er nu 2,3 miljoen. ‘Als ze aan de ene kant méér mensen moeten helpen en tegelijkertijd woningen blijven verkopen en liberaliseren wordt het probleem alleen maar groter,’ aldus Jansen. ‘Daarom is het zo belangrijk dat het voorstel van Monasch zo is aangepast dat nu de kernvoorraad sociale woningbouw van voldoende omvang moet zijn om de lage inkomens betaalbaar te huisvesten. Dat is in feite een oproep aan het kabinet om de uitverkoop van betaalbare huurwoningen te stoppen.’

Hoewel Monasch aanvankelijk weinig ruimte bood werd er gisteravond toch een compromis bereikt. Naast de voorwaarde dat de kernvoorraad op orde moet zijn regelt het voorstel nu ook dat huurwoningen met een huur onder €536 uitsluitend aan huishoudens met de laagste inkomens worden verhuurd. De sociale huurwoningen met een huur tussen €537 en €681 kunnen voortaan aan zowel de laagste als de middeninkomens worden aangeboden.

Paulus Jansen is tevreden met het bereikte compromis: ‘Dit is een eerste stap om de sloop van de sociale huursector te stoppen. Maar niet meer dan dat. Nu nog de verhuurderheffing van tafel en ik krijg écht goede zin!’

Betrokken SP'ers