nieuws

Partijraad SP omarmt en verbetert afdrachtregeling

De partijraad van de SP heeft vanmiddag in Amersfoort de conclusies en aanbevelingen omarmd van de commissie die onderzoek deed naar de waardering en uitvoering van de afdrachtregeling onder volksvertegenwoordigers van de SP. De aanwezige afdelingsvoorzitters en leden van het partijbestuur onderschreven dat de afdrachtregeling binnen de partij staat als een huis.

Op verzoek van het congres heeft een speciale commissie onder de afdelingen van de SP onderzoek gedaan naar de waardering voor en de uitvoering van de afdrachtregeling. De commissie, onder leiding van oud-Kamerlid Hans van Leeuwen, constateert: ‘De afdrachtregeling kan op een heel brede steun in de partij rekenen. De evaluatie geeft een goed inzicht in hoe er binnen de partij over de afdrachtregeling gedacht wordt en is volgens de commissie een prima basis om deze ook in de toekomst de behouden.’

De commissie heeft de partij in haar rapport aanbevolen om de uitleg en communicatie rondom de afdrachtregeling te verbeteren. ‘Het is in het belang van de hele partij dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat overal in het land de afdrachtregeling op de zelfde wijze besproken en uitgelegd wordt,’ aldus de commissie. De partijraad steunde vanmiddag deze aanpak. Op korte termijn komt de SP met een handzame brochure waarin alle aspecten van de afdrachtregeling gebundeld worden.

Met haar instemming bevestigt de Partijraad opnieuw dat zij de afdrachtregeling ziet als een kroonjuweel binnen de partij. De SP vindt dat geen onderscheid gemaakt moet worden onder de kaderleden, volksvertegenwoordiger of niet. Voor de SP is de afdrachtregeling een belangrijke afspraak waarmee de solidariteit tussen actieve kaderleden en volksvertegenwoordigers wordt georganiseerd. Dankzij de inkomsten uit de afdrachtregeling kan de partij acties, onderzoeken en scholingen organiseren en houdt de partij baantjesjagers buiten de deur.