nieuws

Driekwart van de Nederlanders erop vooruit door zorgpremieplan SP

Als de Tweede Kamer het voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke zorgpremie overneemt, gaat driekwart van de Nederlanders minder zorgpremie betalen. SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Door de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken, wordt de zorgrekening veel eerlijker verdeeld en kunnen de zorgtoeslag en het eigen risico worden afgeschaft.’ Vandaag presenteert de SP het plan 'Zorg voor elkaar'.

De SP liet het Centraal Plan Bureau drie varianten van inkomensafhankelijke zorgpremies doorrekenen. Bij alle varianten wordt de premie fors verlaagd. De maandelijkse vaste premie daalt in de plannen van de SP van circa 100 euro per maand tot circa 30 euro per maand en in de meest vergaande variant zelfs naar 10 euro per volwassen verzekerde. Leijten: ‘Een groot voordeel is ook dat het zinloos rondpompen van geld wordt gestopt. De zorgtoeslag is niet meer nodig en door het eigen risico af te schaffen hoeven we ook niet meer via ingewikkelde procedures voor chronisch zieken het eigen risico te compenseren. Bovendien besparen we ook circa 100 miljoen en kunnen 500 ambtenaren van de belastingdienst ander en nuttiger werk gaan doen.’

Het omslagpunt van positieve naar negatieve koopkrachteffecten ligt voor werkende alleenverdieners rond de 65.000 euro, voor werkende tweeverdieners tussen de 80.000 en 90.000 euro en voor werkende alleenstaanden rond de 45.000 euro. Boven dit omslagpunt stijgt voor de allerhoogste inkomens geleidelijk het negatieve koopkrachteffect. Leijten: ‘Het is waar dat in onze plannen de allerhoogste inkomens een stevige bijdrage moeten leveren, maar zij komen daardoor niet financieel in de problemen. Dit kabinet legt de rekening bij de lagere en middeninkomens. Voor een gemiddeld gezin zijn de zorgkosten afgelopen zes jaar toegenomen met 45 procent. Zij betalen nu bijna 900 euro per jaar meer aan vaste premies dan in 2006. Bij ons blijven de premies voor iedereen betaalbaar.’

De SP liet de plannen doorrekenen om aan te tonen dat een eerlijke verdeling van de zorgrekening haalbaar en betaalbaar is. Bij de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de SP ervoor pleiten dit plan onmiddellijk in te voeren. Leijten: ‘Het is een groot goed dat de zorg betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Dat betekent: zorg hebben voor elkaar. Dit kabinet verhoogt het eigen risico, verlaagt de zorgtoeslag en laat de premies stijgen voor iedereen. Vind je het gek dat steeds meer mensen in de betalingsproblemen komen als het om de zorgpremie gaat. Maar het belangrijkste signaal is dat je de rekening ook eerlijk kunt verdelen.’

Betrokken SP'ers