nieuws

Janssen eist openbaarmaking notitie open standaarden

Minister Donner moet een notitie van zijn ministerie over mogelijke kostenbesparingen bij de overheid door het gebruik van open ICT-standaarden opsturen naar de Kamer. Dat heeft SP-Kamerlid Rik Janssen vandaag van de minister geëist.

De minister stuurde vorige week een kort briefje naar de Tweede Kamer, dat deze notitie bij hem niet bekend was. Na doorvragen van de SP blijkt dat deze notitie er wel degelijk is. De minister beschouwt dit als een ‘privé-stuk’ van een ambtenaar en ziet geen reden om dit openbaar te maken.

Janssen: ‘Het gaat hier niet om een A4-tje van een vlijtige ambtenaar. Het is een uitgebreide notitie die echt wel iets om het lijf heeft. De Algemene Rekenkamer heeft deze notitie wél gekregen van het ministerie. De Kamer moet over alle informatie kunnen beschikken en de minister moet dit gewoon opsturen als hem dit gevraagd wordt en niets achterhouden.'

Betrokken SP'ers