nieuws

Kamp lapt Kameruitspraak aan zijn laars: pensioenen worden gekort

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt heeft een motie van afkeuring ingediend tegen minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kamp weigert de aangenomen SP-motie, om het korten van pensioenen te voorkomen, uit te voeren. Hierdoor zullen al vanaf januari 2011 pensioenen worden gekort, zal er grote onrust ontstaan als blijkt dat miljoenen gepensioneerden in 2012 geconfronteerd zullen worden met een verlaging en komt het vertrouwen in ons pensioenstelsel op het spel te staan.

Ulenbelt: ‘Een minister hoort aangenomen moties van de Kamer uit te voeren. Helemaal als het gaat om zoiets belangrijks als het korten op pensioenen. Ik heb een motie van afkeuring ingediend omdat Kamp lak heeft aan de Tweede Kamer én omdat hij het vertrouwen in ons pensioenstelsel op het spel zet.’

Op voorstel van Ulenbelt heeft de Tweede Kamer eerder uitgesproken dat er niet gekort mag worden op de pensioenen wanneer de lage marktrente hiervoor de enige reden is. Het voorstel van Ulenbelt werd en wordt gesteund door deskundigen en verschillende bestuurders van pensioenfondsen. ‘Zou Kamp de motie uitvoeren dat wordt de kans dat de komende jaren pensioenen gekort moeten worden veel kleiner. Het kabinet krijgt de opdracht de huidige boekhoudkundige regels te herzien maar vertikt het die opdracht uit te voeren. Dan kan een volksvertegenwoordiger niets anders doen dan de minister naar huis sturen.’

Twee jaar geleden stelde de SP al voor om voor de waardering van de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen niet de actuele rente te gebruiken maar een gemiddelde rente, bijvoorbeeld over de afgelopen vijf of tien jaar. Ulenbelt: ‘Door te rekenen met een gemiddelde rente over de laatste 5 jaar, in plaats van met de actuele rente, ontstaat een realistischer beeld van het geld wat nu nodig is om later fatsoenlijke pensioenen te betalen. Het is ook logischer omdat het tot minder grote schommelingen leidt. Het kabinet en vooral minister Kamp kon veel onzekerheid en wantrouwen wegnemen maar heeft dat helaas nagelaten.’