nieuws

Verhagen krijgt opdracht kernwapens aan VS retour te zenden

Vandaag heeft de Kamer minister van Buitenlandse Zaken Verhagen een duidelijke opdracht gegeven : hij moet president Obama duidelijk maken dat de Amerikaanse kernwapens die in Europa zijn gestationeerd hier niet langer gewenst zijn en dat terugtrekking dus gewenst is. SP-Kamerlid Krista van Velzen is verheugd dat de Tweede Kamer haar motie die daartoe opriep heeft aangenomen. "Vandaag maakte Hillary Clinton duidelijk dat zij de boodschap nog niet begrepen heeft, toen zij aangaf dat die kernwapens hier voorlopig niet weg zouden gaan. Nu is het aan Verhagen om zich rechtstreeks tot Obama te wenden met dit klemmend verzoek. Hier ligt een kans om een grote steen bij te dragen aan een kernwapenvrije wereld!"

Komende week neemt Verhagen deel aan de toetsingsconferentie van het Non-proliferatie Verdrag dat niet-kernwapenstaten nadrukkelijk verbied om kernwapens te bezitten. Van Velzen: "In oorlogstijd worden de Amerikaanse kernwapens aan de Nederlandse Luchtmacht overgedragen. Dat is een regelrechte schending van het Non-proliferatie Verdrag. Het is goed dat Verhagen nu de opdracht krijgt om te zorgen dat we weer aan dit verdrag gaan voldoen. Het is ook nodig dat de NAVO inzicht geeft waar de kernwapens daadwerkelijk zijn zodat de discussie over deze wapens met meer duidelijkheid gevoerd kan worden. Het is een publiek geheim dat in Nederland kernwapens voor F-16’s op vliegbasis Volkel liggen. Maak dat openbaar, dan is de volgende stap het daadwerkelijk uitzwaaien van deze wapens.”

Van Velzen is volgende week lid van de Nederlandse delegatie die deelneemt aan de NPV toetsingsconferentie in New York.

Betrokken SP'ers