nieuws

Hoopvol verdrag Obama en Medvedev vraagt om Nederlandse reactie

SP-Kamerlid Krista van Velzen is opgelucht en blij dat de Russen en Amerikanen hebben besloten het aantal kernwapens te verminderen. “Na jarenlange stilstand op dit terrein is er een belangrijke stap gezet. Laat het de aftrap zijn naar verdere stappen. Nederland kan daarbij ook een belangrijke bijdrage leveren door de Nederlandse kernwapens uit Volkel retour richting Obama te sturen.”

Daarbij hoopt Van Velzen op steun van andere politieke partijen. “Kernwapens zijn immers niet links of rechts, maar een bedreiging voor de hele wereld. Dit besef groeit in heel Europa. Laten we daarom deze unieke kans niet aan ons voorbij gaan en nu daadwerkelijk stappen zetten naar een kernwapenvrij Europa, te beginnen met Nederland.

Het tekenen van het Start-verdrag komt tegelijk met een nieuwe Amerikaanse kernwapenstrategie. Daarin wordt geen afstand genomen van de afschrikkingstheorie van massavernietigingswapens. Gezocht wordt naar een variatie in afschrikwekkende wapens. Daarbij wordt niet alleen nog op kernwapens vertrouwd, maar ook op zeer zware conventionele wapens. “De discussie over de afschrikkingstheorie en de wijze waarop deze wordt ingericht, met kernwapens, andere massavernietigingswapens of conventionele wapens, gaat gewoon door,” zegt Van Velzen. “We moeten naar nul. Het is bovendien wrang dat de VS haar budget voor kernwapens dit jaar met tien procent tot 7 miljard dollar verhoogd. Als je streeft naar een kernwapenvrije wereld zou het logisch zijn dat Obama het budget verlaagt en afziet van het moderniseren van kernwapens en duikboten met kernwapens.”

Het tekenen van het Start-verdrag is het begin van een aantal weken van besprekingen en onderhandelingen over kernwapenpolitiek dit voorjaar, zoals tijdens de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag. “Veel aandacht gaat uit naar landen als Iran en Noord-Korea of naar terroristische groepen, maar dat is niet genoeg,” aldus Van Velzen. “Uit dit verdrag moet een beweging van ontwapening ontstaan die over de hele wereld leidt tot daadwerkelijke en vergaande ontwapening. Daarbij horen ook landen die het Non-Proliferatieverdrag niet hebben getekend zoals Israël, Pakistan en India te worden gedwongen afstand te nemen van hun illegaal verkregen kernwapens.”

Nederland en andere Europese landen mogen niet achter blijven. Zelf schuilen onder de nucleaire paraplu of een raketschild en van anderen eisen dat zij geen kernwapens ontwikkelen is niet voldoende. Aan de rest van de wereld moet duidelijk worden gemaakt dat ook wij willen ontwapenen. “Ik roep de Nederlandse regering en de andere partijen in de Tweede Kamer op afscheid te nemen van de kernwapens voor onze F-16’s. Tevens wil ik dat Nederlandse piloten stoppen met het trainen van afschieten van deze kernwapens. De kernwapens moeten uit Nederland weg en ze mogen ook niet terugkomen”, aldus Van Velzen.

Vorige maand organiseerde de vredesorganisatie IKV Pax Christi op initiatief van de SP in de Senaat een conferentie over nucleaire ontwapening, met prominente voorstanders van een kernwapenvrij Europa zoals oud-premier Ruud Lubbers en nationale en internationale parlementariërs van verschillende partijen. Van Velzen hoopt dat deze conferentie en de afspraken tussen Obama en Medvedev ook snel in Nederland tot verdere resultaten zullen leiden. “Ik roep mijn collega’s in de Kamer op stappen te ondernemen zodat we deze bommen kunnen uitwuiven naar de schroothoop.”

Betrokken SP'ers