Kamer voorkomt sluiting jeugdgevangenissen door Hirsch Ballin

“Van uitstel naar afstel.” Dat is de wens van SP-Kamerlid Krista van Velzen na het debat over de sluiting van drie jeugdgevangenissen. Van Velzen: “De sluiting is voorlopig van de baan. Terecht, want het is pure kapitaalvernietiging om gebouwen waarin net voor miljoenen is geïnvesteerd, te sluiten en goed opgeleid personeel weg te sturen.”

Afgelopen vrijdag kondigde Hirsch Ballin plotseling aan dat de jeugdgevangenissen in Den Helder, Rekken en Vught tijdelijk buiten gebruik zouden worden gesteld vanwege leegstand. Het personeel werd met deze boodschap volkomen overvallen. Van Velzen: "Natuurlijk bespreek je zoiets eerst met het personeel. Daarbij is het echt bizar om goede opvangcapaciteit te sluiten terwijl er nog zoveel plekken nodig zijn voor andere groepen jongeren." De Kamer heeft de minister vandaag opgedragen alsnog met de instellingen, burgemeesters en het personeel te praten over de beste oplossing.

Van Velzen erkent dat er op termijn maatregelen moeten worden genomen wanneer blijkt dat de leegstand in de jeugdgevangenissen structureel is. “Maar dan wel in de goede volgorde. Eerst moeten er goede voorspellingen worden gemaakt voor de komende jaren, er moet worden overlegd met het personeel en mogelijke alternatief gebruik moet worden onderzocht. Pas daarna praten we verder. Op dit moment kan het voornemen van Hirsch Ballin naar de prullenbak.”

Betrokken SP'ers