Van Velzen: 'Geen meerpersoonscellen voor jongeren'

Jongeren in jeugdgevangenissen moeten niet in meerpersoonscellen worden opgesloten. SP-justitiewoordvoerder Krista van Velzen vindt het onwenselijk om te experimenteren met meerpersoonscelgebruik voor jongeren, zoals staatssecretaris Albayrak voorstelt. “Jongeren komen nu al zelden beter uit de gevangenis dan dat ze er in gaan. Er is geen enkele aanwijzing dat meerpersoonscellen een positief effect zullen hebben op jongeren, terwijl dat natuurlijk het doel is.”

Vandaag behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waardoor experimenten met meerdere jongeren in één cel mogelijk worden. Van Velzen wil deze mogelijkheid uit het wetsvoorstel schrappen en heeft een wijzigingsvoorstel ingediend: “De staatssecretaris zegt nu nog niet te willen experimenteren met meerpersoonscellen in jeugdgevangenissen, maar wil dit niet uitsluiten voor de toekomst. Dat moeten we juist wel doen. We kunnen nu voorkomen dat dit in de toekomst een ordinaire bezuinigingsmaatregel wordt. We moeten de jongeren heropvoeden en er alles aan doen om ze een toekomst te geven zonder terugval in crimineel gedrag. Meerpersoonscellen dragen daar niet aan bij.”

Van Velzen vindt ook dat het bezoekrecht moet worden aangepast. In de wet staat dat jongeren een uur per week bezoek mogen ontvangen. Van Velzen wil dit verdubbelen: “Kinderen moeten contact kunnen onderhouden met hun ouders, en soms ook broers en zussen. Ik vind een uur per week wel erg weinig en stel voor om dit te verdubbelen. De band tussen ouders en kind hoeft niet verder te worden verstoord dan noodzakelijk, juist ook om te voorkomen dat het na detentie weer fout gaat.”

Betrokken SP'ers