nieuws

Kant: ‘Parlementaire enquête naar oorlog in Irak’

SP-fractievoorzitter Agnes Kant vindt het een goed idee om minister Kamp in de Tweede Kamer te horen over de besluitvorming tot het geven van politieke steun aan de oorlog in Irak. “Maar naast de heer Kamp heb ik nog wel een aantal mensen die de Kamer zou moeten horen. Bijvoorbeeld oud-minister De Hoop Scheffer en de betrokken wapeninspecteurs. In de Tweede Kamer hebben we daar een instrument voor, namelijk een parlementaire enquête.”

Alleen een hoorzitting volstaat volgens Kant niet: “Het selectief uitnodigen van enkele ministers die zich roeren via de media is niet genoeg. Erg interessant is juist ook wat betrokkenen vinden die zich nu stil houden. Het grote voordeel van een enquête is dat mensen onder ede gehoord kunnen worden. De commissie Davids heeft aangetoond dat er de afgelopen zeven jaar over Irak niet altijd de waarheid is verteld. Daarom is het onder ede horen essentieel om de waarheid op tafel te krijgen.”

Betrokken SP'ers