Kant: “Geen kille bezuinigingen, maar solidariteit.”

De Tweede Kamer debatteerde op verzoek van Kant met Premier Balkenende en minister Bos over het taboe op verhogen van de inkomsten van het Rijk. Kant: “De Minister-President noemt lastenverzwaring voor de allerrijksten en het verhogen van de belasting op winsten ‘onverstandig’. Dit roept een herinnering op aan de kille sanering van Lubbers. Die aan de ene kant het geld weggaf via lastenverlichting en aan de andere kant sneed in onze sociale zekerheid en publieke sector.”

Vice-premier Bos vindt het invoeren van een belastingtarief van 60% voor topinkomens een reële optie. Premier Balkenende vindt het onverstandig. Kant: “Waarom zet hij een slot op het beperken van de hypotheekrenteaftrek of op het verhogen van de winstbelasting? Jarenlang zijn die lasten verlaagd. Dat kun je nu toch wel een klein beetje terugdraaien, nu we het financieel moeilijk hebben? Maar blijkbaar zijn kille bezuinigingen de enige optie.”

Volgens de SP-fractievoorzitter kunnen bezuinigingen ook leiden tot hogere lasten. “Korten op de huurtoeslag is een bezuiniging, maar tegelijkertijd een forse lastenverzwaring voor de lage- en middeninkomens. Ik wil maar aangeven dat het niet zo relevant is welk etiketje een maatregel krijgt. Het gaat er niet om hoe iets heet, maar waar je het haalt. Het gaat erom wie de crisis gaat betalen.”

Betrokken SP'ers