nieuws

'Kabinet moet niet alleen de banken, maar ook de kleine zelfstandigen steunen'

SP-fractievoorzitter Agnes Kant vindt dat de problemen waarmee Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers) kampen, aantonen dat zij meer moeten worden beschermd. Kant: “Het groeiende aantal ZZP-ers is een sluiproute geweest voor afbraak van sociale zekerheid. Daardoor zijn zij nu massaal slachtoffer van deze crisis. Het kabinet houdt de banken met miljarden overeind, maar veroordeelt ZZP'ers tot de voedselbank.”

De SP wil daarom dat ook ZZP'ers een beroep moeten kunnen doen op de deeltijd-WW. Daarnaast wil de partij voor de toekomst sociale zekerheid voor de ZZP'ers. Tot slot wil de SP de mogelijkheden voor het beroep op bijstand voor kleine zelfstandigen verbeteren.

Deze week werd bekend dat 40% van de 20.000 ZZP'ers die in 2009 zijn gestopt met hun bedrijf werkloos thuis zit. Daarnaast hebben sommige ZZP'ers dusdanig grote financiële problemen dat zij veroordeeld zijn tot de voedselbank. Kant: “Het kabinet heeft bewust ingezet op steeds meer flexibilisering van de arbeidsmarkt en op de groei van het aantal ZZP'ers. Deze mensen kunnen niet rekenen op het vangnet van de sociale zekerheid, waardoor zij in economisch mindere tijden extra hard worden getroffen. We kunnen deze mensen niet in de armoede storten. Net als bedrijven moeten ook zij om de crisis te overbruggen een half jaar gebruik kunnen maken van de Deeltijd-WW.”

ZZP'ers kunnen nu geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering, omdat zij geen WW-premie betalen. Kant: “De deeltijd-WW wordt betaald uit belastingopbrengsten. Daaraan hebben ook de ZZP'ers bijgedragen en dus hebben zij hier ook recht op. Zij hebben dan wel dezelfde plichten als gewone werknemers. Zij zullen zich dus ook moeten scholen.”

Daarnaast wil Kant dat ZZP'ers die werk doen dat ook in loondienst wordt gedaan zoals in de bouw en de zorg, net als werknemers WW-premie moeten gaan betalen. “ZZP'ers moeten dezelfde bescherming krijgen als gewone werknemers. Vanzelfsprekend moeten zij daar natuurlijk wel net als ieder ander aan bijdragen via een premie.”

Betrokken SP'ers