nieuws

SP start enquête onder huisartsen in Nederland

De SP is dinsdag gestart met een grote enquête onder de huisartsen in Nederland. De SP wil de huisartsen aan het woord laten over de grote veranderingen die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden. SP-Kamerlid Henk van Gerven: “Wij zijn vooral erg benieuwd naar het oordeel van de huisartsen over de steeds groter wordende huisartsenposten, de nieuwe Zorgverzekeringswet en de invoering van marktwerking en prestatiebeloning.”

Daarnaast wordt de huisartsen gevraagd wat zij vinden van de nieuwste plannen van minister Klink. Die wil de concurrentie in de huisartsenzorg aanwakkeren door de invoering van zorgstraten met dbc-financiering. Verder is de vraag in hoeverre de dreigende bezuinigingen op de huisartsenzorg van 60 tot 127 miljoen euro de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg bedreigen.

Met de resultaten van de enquête wil Van Gerven aan de slag om de huisartsenzorg toekomst en perspectief te bieden. “Voor de SP is het erg belangrijk van de huisartsen op de werkvloer te horen wat zij verstaan onder goede huisartsenzorg en welke voorwaarden de politiek moet scheppen voor huisartsen om goede zorg te kunnen bieden.”

Huisartsen kunnen de enquête hier invullen.