nieuws

Justitie moet minder snel telefoons afluisteren

Justitie moet effectiever omgaan met het afluisteren van telefoons. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens donderdag in een debat met de minister van Justitie Hirsch Ballin. Gerkens: “Nederland is wereldkampioen telefoons afluisteren. Zelfs in de Verenigde Staten wordt dit minder gedaan. Afluisteren is een ingrijpend middel dat een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van mensen en moet daarom niet te pas en te onpas worden gebruikt. Afluisteren is prima als het moet, maar mijn indruk is dat Justitie veel te makkelijk naar dit middel grijpt.”

Gerkens vindt daarom dat dat opsporingsteams bij iedere telefoontap kritisch moeten beoordelen hoe zinvol het is om de telefoon af te gaan tappen. “Deze voorwaarde zal het aantal telefoontaps vermoedelijk verminderen en de effectiviteit doen toenemen.”, aldus het SP-Kamerlid.

De SP vraagt al jaren aan de minister van Justitie om openbaar te maken hoe vaak telefoons door justitie worden afgetapt. Toen de gegevens eindelijk openbaar werden gemaakt bleek dat Nederland koploper is. In geen enkel ander land worden zoveel telefoons getapt als in Nederland. Omdat telefoontaps van de inlichtingendiensten AIVD en de MIVD geheim zijn, zijn die er nog niet eens bij gerekend. Gerkens: “We zijn kampioen, maar dat is in dit geval niet echt iets om trots op te zijn. De minister van Justitie heeft geen goede verklaring waarom in Nederland zoveel meer getapt wordt dan in andere landen. Dat roept op zijn minst de vraag op of aftappen van telefoons wel in alle gevallen effectief is. Ik denk dat dit niet zo is. De minister beroept zich op een 13-jaar oud onderzoek waaruit de effectiviteit zou blijken, maar dit moet op zijn minst natuurlijk opnieuw worden onderzocht.”

Betrokken SP'ers