Kant: 'Mensen met minste geld en minste schuld aan de crisis betalen de rekening’

“Dit kabinet is een kabinet van vóór de crisis. Balkenende zoekt niet naar een alternatief voor dat wat gefaald heeft, maar holt de publieke zaak en ons sociale stelsel verder uit. De veroorzakers van de crisis gaan vrijuit, de rekening wordt bij de gewone man gelegd.” Dat zegt SP-fractievoorzitter Agnes Kant in een eerste reactie op de miljoenennota.

Uit de begroting van het kabinet blijkt volgens Kant dat ouderen, studenten en gehandicapten het eerste moeten inleveren. “Het lijkt erop dat de rekening wordt doorgeschoven naar de mensen die het minste hebben; het minste geld en de minste schuld aan de crisis. Ondertussen draait de bonuscarrousel bij de banken gewoon op volle toeren door.”

Ook de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar stuit op grote weerstand van de fractieleider van de SP. “Ongewenst, onzinnig en onnodig. Het doemscenario van het kabinet is gewoon bangmakerij. Gelukkig weten mensen in het land wel beter en kijken zij dwars door deze poging heen. Voor de SP geldt; 65 blijft 65. Wij laten de gewone mensen niet opdraaien voor de crisis.”

Voor publieke voorzieningen als zorg, veiligheid en onderwijs staan grote bezuinigingen op stapel, voor een deel al in 2010. Kant: “De SP doet onderzoek onder honderden mensen uit het gevangeniswezen, duizenden leraren, meer dan 10.000 agenten en werkers in de zorg. Uit deze onderzoeken blijkt hoezeer het werk van deze mensen nu al onder druk staat. Het kabinet maakt de verkeerde keuze met meer bezuinigen en meer markt.”

Anders dan het kabinet wil de SP wel investeren in meer handen aan het bed, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor leraren en meer blauw op straat. Kant: “In de plannen van de SP ligt de nadruk op een eerlijke lastenverdeling. Wij kiezen voor een hogere belasting op inkomens boven de Balkenendenorm (60%), afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor huizen boven de miljoen en een bankenheffing. Als de banken nog steeds geld hebben om bonussen te betalen, dan kunnen zij ook meebetalen aan het herstel van de schade die ze zelf hebben aangericht. De vervuiler betaalt!”

Betrokken SP'ers