Agnes Kant presenteert nieuw buurtenplan SP

“Het gaat slecht met de publieke sector. De problemen bijvoorbeeld in onderwijs en zorg stapelen zich op. Mensen zijn nummers geworden, de menselijke maat is zoek, de bureaucratie vreet tijd en geld. Willen we weer trots kunnen zijn op de publieke sector dan zal het allemaal kleinschaliger moeten. De schaal van de buurt is buitengewoon geschikt om onderwijs, zorg, ouderenopvang, arbeidsbemiddeling en opvoedingsondersteuning te organiseren. In een levendige buurt met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, wordt de betrokkenheid op de buurt en medebewoners groter.” Dat is de kern van het pleidooi van Agnes Kant in het nieuwe SP-plan De buurt, de schaal van de toekomst. De SP fractievoorzitter presenteerde het plan vandaag op het Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk.

Agnes Kant in gesprek met de mensen van Streetcorner Amsterdam

Op het zonovergoten Oranjeplein interviewde Kant ten overstaan van zo’n zestig buurtbewoners en genodigden zeven voortrekkers van buurtinitiatieven die volgens de SP in heel Nederland navolging zouden moeten vinden. “Mensen die met praktische oplossingen zijn gekomen voor problemen die mensen op dit moment hebben. Mensen die zich voornamelijk op zaken richten die op wijk- en buurtniveau geregeld kunnen en moeten worden. Mensen die het graag klein en menselijk houden en op die manier buurten leefbaar en gezond maken”, aldus Kant.

Volgens de SP-fractievoorzitter is de publieke sector hard aan verbetering toe: “De buurt biedt een buitenkans om tot de noodzakelijke schaalverkleining en menselijke maat te komen. De buurt is een goede schaal om de publieke zaak te organiseren. De staat moet dit overigens niet van bovenaf opleggen, maar moet wel voor de infrastructuur zorgen.”

In gesprek met Jos de Blok

In het plan van de SP staan concrete voorstellen voor veilige buurten waar zorg, onderwijs en werk toegankelijk zijn voor iedereen en waar alle buurtbewoners meebeslissen over zaken. Alle geïnterviewden donderdag bewezen dat dat kan. Het bleek uit het relaas van de locatieleider van een buurtverpleeghuis, die uitlegde hoe makkelijk hij vrijwilligers werft om de bewoners gezelschap te houden. En het bleek uit het verhaal van de directeur van de kleinschalig georganiseerde Buurtzorg. Amsterdamse ‘streetcorner’-werkers bevestigden dat hangjongeren met de juiste aanpak echt te bereiken zijn en een lid van de buurtcommissie van het Oranjeplein vertelde hoe de buurt met succes had geknokt voor speelruimte voor de kinderen. Ook werd het duidelijk uit de initiatieven van Resion, dat de banden tussen schoolgaande jeugd en ouderen in een buurt probeert aan te halen.

Agnes Kant in gesprek met de mensen van Streetcorner Amsterdam

Kant: “Dit soort voorbeelden kunnen in heel Nederland. Want als het goed gaat met de buurten, gaat het meestal ook goed met de mensen die er wonen.”

Bekijk een impressie van de presentatie:

var so = new SWFObject("http://www.janmarijnissen.nl/wp-content/plugins/wordtube/mediaplayer.swf", "129", "368", "227", "7", "#FFFFFF"); so.addVariable("file", "http%3A%2F%2Fwww.janmarijnissen.nl%2Fmedia%2Fvideo%2F080911_buurtplan.flv"); so.addVariable("image", "http://www.janmarijnissen.nl/media/video/080911_buurtplan.jpg"); so.addVariable("id", "129"); so.addVariable("width", "368"); so.addVariable("height", "227"); so.addVariable("logo", "http://www.janmarijnissen.nl/media/video/sp_transparant.png"); so.addVariable("overstretch", "true"); so.addVariable("showdigits", "true"); so.addVariable("showfsbutton", "true"); so.addVariable("backcolor", "0xFFFFFF"); so.addVariable("frontcolor", "0xff0000"); so.addVariable("lightcolor", "0x000000"); so.addVariable("volume", "80"); so.addVariable("bufferlength", "5"); so.addVariable("fullscreenpage", "http://www.janmarijnissen.nl/wp-content/plugins/wordtube/fullscreen.html"); so.addVariable("fsreturnpage", "http://www.janmarijnissen.nl/?p=7614&preview=true"); so.addParam("allowfullscreen", "true"); so.addVariable("callback", "http://www.janmarijnissen.nl/wp-content/plugins/wordtube/wordtube-statistics.php"); so.write("WT833");