nieuws

‘Desnoods 935 keer opheldering vragen over Irak’

De Kamer debatteert woensdag op verzoek van Tweede Kamerlid Harry van Bommel over de redenen dat Nederland de oorlog tegen Irak heeft gesteund. “Die oorlog is een schoolvoorbeeld van wanbeleid aangaande onderwerpen als leven en dood, oorlog en vrede,” stelt de buitenlandwoordvoerder van de SP. “Een politicus die dat over zijn kant laat gaan is in mijn ogen geen knip voor zijn neus waard.”

Dit jaar publiceerde het Amerikaanse Institute for Public Integrity zijn bevindingen dat Bush, Cheney en vijf andere Amerikaanse regeringsleiders 935 maal hebben gelogen over de massavernietigingswapens van Irak en de Irakese contacten met Al Qaida. President Bush wordt 232 keer als leugenaar ontmaskerd. Bij herhaling heeft de Nederlandse regering gesteld dat de Kamer niet onjuist of onvolledig is geïnformeerd. Van Bommel: “Naar aanleiding van dat rapport heb ik Kamervragen gesteld. De premier ontwijkt echter diepgaande discussie, die is ‘naar de mening van de regering uitputtend gevoerd’. Helaas, de discussie is nog lang niet tot op de bodem gevoerd.”

Toen kreeg de SP opeens steun uit onverdachte hoek. Nova maakte bekend dat drie ministers uit Balkenende I anoniem verklaren spijt te hebben van hun steun aan de oorlog. Van Bommel roept hen op hun anonimiteit te laten varen en naar voren te treden. “Ze zijn ze in het gezelschap van 137.000 ondertekenaars van de petitie ‘Openheid Irak’ die vorig jaar is ingediend bij de Eerste Kamer. Daarnaast is er door links én rechts zoals oud-bevelhebber Couzy, voormalig VVD-Defensiewoordvoerder Van den Doel en oud-premier Van Agt voor een onderzoek gepleit. Van oud-ministers Brinkhorst en Bot hebben we soortgelijke spijtbetuigingen gehoord, maar die spijt werd na druk van Balkenende weer ingeslikt. Nu staat vast dat Amerika 935 keer heeft gelogen om te bepalen wat wij moeten vinden. Waarom deden zij dat?”

“De politici en de partijen die denken dat dit onderwerp onder het zand kan worden geschoffeld, vergissen zich. Dat geldt voor de PvdA die dat openlijk heeft toegegeven, het geldt ook voor verstandige Kamerleden als VVD-woordvoerder Hans van Baalen.”

In Kamer en Kabinet is ergernis uitgesproken over het door de SP en enkele anderen steeds opnieuw aan de orde stellen van dit punt. Maar dat maakt bepaald geen indruk bij Van Bommel: “Balkenende moet zich afvragen of hij 935 keer in de maling is genomen. Desnoods zal ik 935 keer terugkomen om opheldering te eisen over deze zwarte bladzijde in de Nederlandse politiek.”