nieuws

Nederland medeplichtig aan geheime CIA-vluchten

Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel is Nederland medeplichtig aan geheim vervoer van CIA-gevangenen. Van Bommel concludeert dat op basis van vluchtgegevens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die naar aanleiding van een WOB-procedure openbaar zijn gemaakt. Human Rights Watch heeft de bekendgemaakte vluchten geïdentificeerd als illegaal transport van terreurverdachten. “Nederland is daarmee niet alleen schuldig aan geheim vervoer van die verdachten maar tevens handlanger van de VS die handelt in strijd met het internationaal recht.”

Eerdere vragen van Van Bommel aan de regering over deze kwestie zijn al op 9 december gesteld maar nog niet beantwoord. Inmiddels doet Dick Marty namens de Raad van Europa onderzoek naar de betrokkenheid van Europese overheden naar de geheime vluchten. Ook Marty heeft het vermoeden uitgesproken dat Europese autoriteiten op de hoogte zijn geweest van de geheime vluchten.

De Nederlandse regering heeft zich tot nog toe op de vlakte gehouden. In antwoord op eerdere vragen stelde zij dat: “De Nederlandse regering niet beschikt over informatie waaruit blijkt dat door de CIA, al dan niet in samenwerking met andere diensten, ontvoerde verdachten van terrorisme met geweld zijn meegenomen voor ondervraging naar landen waar martelingen worden toegepast. De Nederlandse regering beschikt derhalve ook niet over aanwijzingen waaruit zou blijken dat dergelijke ontvoeringen op Nederlands grondgebied plaatsvinden.”

Volgens Van Bommel heeft minister Bot zich in slaap laten sussen door gemakkelijke ontkenningen en geruststellingen van zijn Amerikaanse ambtgenoot Rice. Het Kamerlid heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan minister Bot om de zaak tot op de bodem te laten uitzoeken.