nieuws

Agnes Kant dient wetsvoorstel in: minimaal 3 procent speelruimte per wijk

SP-Kamerlid Agnes Kant dient vandaag haar initiatiefwetsvoorstel "Wet buitenspeelruimte" in. In het voorstel wordt een landelijke norm gesteld voor het aantal vierkante meters buitenspeelruimte voor kinderen. De SP stelt voor minimale eisen voor speelruimte in de wijk af te dwingen, omdat gebleken is dat de belangen van kinderen het anders afleggen tegen bijvoorbeeld parkeerruimte of woningbouw. In juni werd Agnes Kant benoemd tot ambassadeur van de Straatspeeldag.

Kant: "Voldoende ruimte om buiten te spelen lijkt de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld, maar is dat helaas niet, door de steeds schaarser wordende ruimte voor veel kinderen. Te vaak verliezen kinderen het van een parkeerplaats, winkelcentrum of woningbouw. Kinderen zijn immers geen marktpartij waarmee rechtstreeks onderhandeld moet worden. Het is hoog tijd dat we speelruimte voor onze kinderen opeisen, zeker wanneer je realiseert hoe belangrijk buiten spelen is voor hun ontwikkeling."

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat buitenspelen een positief effect heeft op de sociaal-emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling van kinderen en ook op het gezin, de leefbaarheid in de buurt en op langere termijn op de gezondheid. Invoering van een ’speelruimtewet’ is al sinds 1979 een aanbeveling voortkomend uit het Verdrag van de Rechten van het Kind.

De SP stelt een norm voor van 3 procent van de ruimte per woonwijk. Deze norm is ontwikkeld door de NUSO, de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie en het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, die het initiatief dan ook van harte ondersteunen. De norm moet in ieder geval gelden voor nieuw te bouwen wijken en voor wijken waar herstructurering plaatsvindt. Voor andere wijken geldt dat er geen bestaande speelruimte mag verdwijnen als er niet aan de 3%-norm wordt voldaan. Verder regelt de wet dat elke gemeente een speelruimteplan moet hebben.

De letterlijke tekst van het wetsvoorstel

De Memorie van Toelichting van Agnes Kant

Persbericht Jantje Beton over het wetsvoorstel Buitenspeelruimte

Commentaar 3VO op het wetsvoorstel Buitenspeelruimte

Betrokken SP'ers