nieuws

Ontsmettingsmiddelen gevaarlijk voor schippers

Tweede-Kamerlid Remi Poppe van de SP heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een ongeval in de haven van Schiedam. Bij het overladen van een scheepslading rijst, die is ontsmet met giftige bestrijdingsmiddelen, zijn een binnenvaartschipper en zijn vrouw blootgesteld aan de giftige dampen. De schipper en zijn vrouw zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat zij ernstige adem-halingsproblemen kregen.

Om tijdens de overtocht de lading -in dit geval rijst- te ontdoen van allerlei ongedierte wordt er gebruik gemaakt van ontsmettingsmiddelen die zich omzetten in fosforwaterstofgas. Blootstelling aan dit gas veroorzaakt hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden en kan zelf de dood tot gevolg hebben. Nadat het schip was volgeladen met de rijst rook de schipper de typerende knoflooklucht van deze ontsmettingsmiddelen. Ondanks zijn snelle reactie om het schip te verlaten moesten hij en zijn vrouw toch met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis.

Naar aanleiding van dit ongeval heeft Poppe opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een eerdere briefwisseling attendeerde Poppe de Staatssecretaris al op dit probleem, en heeft hij als mogelijke oplossing gegeven om lading behandelt met ontsmettingsmiddelen onder te brengen in de Bestrijdingsmiddelenwet. Het onderbrengen bij deze wet geeft meer garantie voor de veiligheid van bemanningen en havenwerkers.