column
Michiel van Nispen:

Laat slachtoffers van internationale kinderontvoering niet in de steek

Michiel van Nispen

De ontvoering van je kind is één van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen. In 2018 was er in minimaal 147 gevallen sprake van internationale kinderontvoering. De ene ouder neemt de kinderen mee naar een ander land en laat de andere ouder in een hel achter.

Sinds 1980 bestaat het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De landen die zijn aangesloten bij dit verdrag hebben afgesproken dat zij in internationaal verband kinderen zullen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het ongeoorloofd overbrengen of het niet doen terugkeren van het kind naar zijn gewone verblijfplaats. De landen willen daarmee het omgangsrecht met beide ouders verzekeren. Nederland was één van de initiatiefnemers van dit verdrag.

De hoofdregel van het Haags kinderontvoeringsverdrag is: eerst terug en dan praten. Die regel is er in het belang van het kind. Het kind is namelijk gebaat bij opvoeding van beide ouders, maar de regel is er ook om te voorkomen dat slecht gedrag van een ouder wordt beloond.

De papieren werkelijkheid is heel mooi, maar de praktijk is helaas soms schrijnend anders. Onlangs besteedde EenVandaag aandacht aan het verhaal van Richard van Hoolwerff.

Richard van Hoolwerff is namelijk slachtoffer van een internationale kinderontvoering. Zijn ex heeft zijn kinderen zonder overleg of toestemming meegenomen naar het buitenland. Zijn kinderen zijn hem van de ene op de andere dag ontnomen. Nu moet hij noodgedwongen procederen in een ander land, voor gezag en omgang met zijn eigen kinderen. Hij moet zich daarvoor diep in de schulden steken. Hij krijgt in dat andere land namelijk geen rechtsbijstand en procederen is dan ongelofelijk duur. Terwijl het om een Nederlandse man gaat en Nederlandse kinderen, heeft hij het gevoel er alleen voor te staan, in de steek gelaten door zijn eigen Nederlandse overheid.
 
Inmiddels loopt er via crowdfunding een actie om Richard van Hoolwerff te steunen in zijn strijd voor rechtvaardigheid. Aan de ene kant is deze actie is natuurlijk mooi, en terecht. Wie iets kan missen, doneer vooral! Aan de andere kant geeft deze actie ook de kwetsbaarheid aan van ouders in deze situatie en daar moet volgens de SP een oplossing voor komen. Uiteindelijk moet het natuurlijk niet van liefdadigheid afhangen of mensen hun recht kunnen halen of zich daarvoor in de schulden moeten steken.

Daarom vind ik dat er een fonds moet komen, voor Nederlanders die noodgedwongen moeten procederen in het buitenland. Zoals slachtoffers van internationale kinderontvoering. Ik heb er bij de minister op aangedrongen zo'n fonds op te richten, om in ieder geval een deel van de kosten van rechtsbijstand voor deze slachtoffers op te vangen.

Het mag niet van de dikte van je portemonnee afhangen of je wel of niet in staat bent je recht te halen.

Betrokken SP'ers