column
Lilian Marijnissen:

De politiek zou vaker moeten luisteren naar bouwvakkers en schoonmakers

Lilian Marijnissen

Soms is het nieuws voor mij absoluut geen nieuws. Onlangs kwam uit onderzoek naar voren dat onzekere arbeidscontracten slecht zijn voor mensen én voor de economie. Voor mij was dat geen verrassing. In mijn tijd bij de vakbond heb ik dagelijks gezien wat onzekere contracten met mensen doen. Ze kunnen vaak geen huis kopen, geen gezin stichten en niet profiteren van de economische groei. Hun leven staat op pauze, zonder dat ze enig idee hebben wanneer ze weer verder kunnen.

De ‘wasstraat’ van het verpleeghuis. Zo legden medewerkers van het verpleeghuis mij hun werk uit. Doordat het werk was opgeknipt, bestond hun taak vooral nog uit de ouderen uit bed halen, hen wassen en aankleden. Voorheen was het werk veelzijdiger en was er meer tijd voor de ouderen. Door de gebroken diensten moesten ze voortaan twee keer per dag komen werken. Aan het begin van de dag een paar uur en aan het einde van de dag een paar uur.

Wat was het gevolg? Het werk werd minder leuk en het werd zwaarder. Het opknippen van werk en de wisselende roosters zorgden voor een hogere werkdruk, minder kwaliteit van werk en minder zeggenschap. Jarenlange ervaring telde opeens niet meer mee, want het werk werd voortaan bepaald door efficiëntienormen. En het werk werd eentonig, omdat steeds dezelfde handelingen moesten worden uitgevoerd.

Het aantal mensen met een onzeker contract is enorm toegenomen. Meer dan een derde van de werkenden heeft tegenwoordig een onzeker inkomen. En de fl exibele contracten vormen niet de enige factor die tot veel onzekerheid leidt. Ondertussen heeft ook de wooncrisis een nieuw dieptepunt bereikt. De gemiddelde prijs voor een koophuis is meer dan drie ton en de huren rijzen de pan uit. Een kwart van de huurders zit financieel helemaal klem. Niets voor niets is het aantal daklozen de laatste tien jaar meer dan verdubbeld.

De politiek zou vaker moeten luisteren naar bouwvakkers en schoonmakers, en minder naar managers en consultants.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

 

Deze column verscheen ook in het Straatjournaal van maart 2020.

Betrokken SP'ers