column
Lilian Marijnissen:

Door de bodem

Sommige dingen moet je gewoon goed regelen. Een voorbeeld daarvan vind ik de mogelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking om te kunnen werken voor een eerlijk loon. Omdat werk belangrijk is in ons leven. Het geeft ons voldoening, ritme, sociale contacten en de kans om je in te zetten voor de samenleving. Dat geldt voor iedereen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking, alleen die kunnen daar wat hulp bij gebruiken.

Daarom werden er in Nederland sociale werkplaatsen opgericht. Plekken waar mensen met wat extra hulp konden werken voor een eerlijk salaris. Maar het vorige kabinet deed, onder leiding van Jetta Klijnsma, de sociale werkplaatsen op slot. De mensen moesten in gewone bedrijven en organisaties gaan werken. Dat klinkt mooi, ware het niet dat Klijnsma daar ook een desastreuze bezuiniging van 1,2 miljard euro aan had gekoppeld. Dit verraadde haar werkelijke doelstelling. Het ging niet om de mensen, maar om de centen.

En wat blijkt nu? Van de mooie voornemens is nauwelijks wat terecht gekomen. Gemeenten zouden 30.000 werkplekken realiseren waar deze mensen kunnen werken. Dit blijken er slechts 735 te zijn. Veel mensen zitten nu thuis, zonder werk. Wie wil weten wat dit met mensen doet, raad ik aan deze Zembla-uitzending terug te kijken.

Het nieuwe kabinet-Rutte gaat verder waar het vorige was gebleven. Eerst moest de sociale werkplaats dus op slot. Nu is het kabinet van plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen én hun pensioen af te pakken.

Want als je een beperking hebt, dan geldt het sociaal minimum niet? Want als je een beperking hebt, dan hoef je nooit met pensioen? Wat een beschamende onzin.

Met dit plan zakt het kabinet door de bodem van onze beschaving. Daarom gaan wij voorop in het verzet tegen dit laffe plan. Doet u met ons mee?

Betrokken SP'ers