column
Jasper van Dijk:

Earth calling Sander Dekker

Beste Sander Dekker, stop met dromen en keer terug op aarde. Steeds meer vorm je het bewijs van de stelling dat de kloof tussen politiek en praktijk steeds groter wordt. Terwijl leraren luidkeels laten weten dat de klassen te groot zijn voor goed onderwijs, fantaseer je verder over meer aandacht voor excellente leerlingen. “Gemiddeld” vind je immers dat de klassengrootte op orde is. Dat is een dooddoener van jewelste. Gemiddeld is er ook geen armoede op de wereld.

De grote klassen maken goed onderwijs steeds moeilijker, juist vanwege de bijkomende omstandigheden. Om te beginnen is dat de komst van het zogenaamde passend onderwijs, waardoor meer zorgleerlingen op reguliere scholen komen. In de praktijk komt dat neer op knellend onderwijs. Dan is er de eis om meer te differentiëren en om met excellentie aan de slag te gaan. En tot slot is er de bureaucratie in het onderwijs. De urenlange vergaderingen, de eisen rond administratie en de toenemende toetsgekte: het georganiseerd wantrouwen.

Deze combinatie vormt op den duur een giftige cocktail die elk werkplezier om zeep helpt. Stel dat je leraar wilt worden en je leest over leraren die geen kwaliteit meer kunnen bieden. Je ziet scholen die de komst van zorgleerlingen niet aankunnen. Steeds vaker hebben scholen klassen met meer dan 30 leerlingen. Is het dan gek dat nieuwe leraren snel afhaken?

Laatst was ik op bezoek bij een basisschool in Enschede. De schoolleiding had ons uitgenodigd omdat zij werden geconfronteerd met boze ouders. Boos vanwege de grote klassen. Terwijl de school niet anders kon als gevolg van de bezuinigingen. Zij vroegen hoe zij dit moeten uitleggen, als Sander Dekker in de media roept dat leraren meer moeten doen aan differentiatie en excellentie.

In reactie op een reportage van Eenvandaag van 15 november maakt Dekker het nog bonter: 'Ik begrijp dat leerlingen liever niet in een hele grote klas zitten. Laat het dan ook merken als het bij jou op school de spuigaten uitloopt.' Dit is een schaamteloze oproep van de staatssecretaris om bij de schoolleiding te gaan klagen. Den Haag doet niets verkeerd, de school mag het zelf oplossen. Dat is de omgekeerde wereld. Scholen moeten het doen met het budget dat ze van de regering krijgen. Daarom roep ik iedereen op om in verzet te komen tegen Sander Dekker, want daar ligt de ware oorzaak van het probleem.

i>Deze column verscheen in december in Didactief

Betrokken SP'ers