column
Dennis de Jong:

Weeklog: Voor bestrijding kinderarmoede hebben we Timmermans niet nodig

SP tegen kinderarmoede. Foto: SP (CC BY-NC-ND 2.0)

Deze week stemden we in het Europees Parlement over een nieuw Europees Sociaal Fonds dat in de periode 2021-2027 meer dan €120 miljard moet gaan kosten. De PvdA bij monde van collega Agnes Jongerius vond het nodig via een tweet ‘te verklappen’ dat onder meer de SP tegen dit fonds, inclusief de €6 miljard voor bestrijding van kinderarmoede, stemde. Ze vond het maar raar. Die handschoen neem ik graag op, niet via een even kinderachtige tweet (hoewel m’n vingers jeukten), maar via dit weeklog.

Kennelijk heeft de PvdA voor armoedebestrijding de hele machinerie van Brussel, met inbegrip van de overbetaalde Eurocommissarissen en hun ambtenaren nodig, terwijl wij als SP zeggen: stop met die onzin van het eindeloos rondpompen van geld en geef Nederland de ruimte om zelf armoede te bestrijden. Hoe dichterbij huis, hoe beter. Alleen voor de armste lidstaten is financiële steun via de EU-begroting verantwoord, maar stop alsjeblieft dat hele circus van ingewikkelde subsidieaanvragen waar uiteindelijk vooral de Brusselse bubble beter van wordt. Maar ja, de PvdA heeft nu eenmaal geen goede staat van dienst, als het gaat om via de nationale begroting kinderarmoede te bestrijden. Wat ze in Nederland liet liggen, hoopt ze via Brussel terug te halen. Wat een schijnheilige toestand.

Eerst even terug naar 2014. Emile Roemer deed toen een krachtige oproep aan Asscher, die als PvdA’er minister van Sociale Zaken was in het kabinet Rutte II, om eindelijk in actie te komen nadat gebleken was dat meer dan 600.000 kinderen in Nederland in armoede verkeerden. Zonder ontbijt naar school, geen geld voor een schoolreisje, kinderarmoede is ongelofelijk schrijnend, en als voormalig leraar trok Emile zich dit persoonlijk aan. Onder grote druk zegde PvdA-staatssecretaris Klijnsma toe €100 miljoen uit te trekken voor de strijd tegen kinderarmoede. Een schijntje, vergeleken met de €41 miljard die Rutte II heeft bezuinigd op de overheidsuitgaven. En het lukte de PvdA niet eens om die €100 miljoen echt te oormerken, zodat de kinderen er daadwerkelijk van zouden profiteren. Uiteindelijk werd er maar een fractie van dit geld voor bestrijding van kinderarmoede uitgegeven.

Wat je als PvdA thuis niet klaarspeelt, probeer je dus kennelijk via de Europese Unie alsnog te bereiken. Met Europese grootverdieners als Frans Timmermans als lijsttrekker begrijp ik ze wel. De subsidies geven de Europese Commissie veel macht: iedereen moet de hand ophouden en als je heel veel formulieren invult, heb je kans op subsidie. Dan moet Nederland overigens wel voldoen aan de dictaten van diezelfde Commissie in het kader van het economisch bestuur, anders kom je niet meer in aanmerking voor subsidies. De €41 miljard bezuinigingen van Rutte II vond die Commissie prachtig, paste precies bij de aanbevelingen.

Op dit ogenblik is Nederland jaarlijks €4 miljard kwijt aan de EU. De helft van dit bedrag moet worden teruggeharkt via het subsidiecircus. Een gemeente die werk wil maken van armoedebestrijding wordt zo vastgeketend aan de gouden subsidiekoorden van Brussel. Armoedebestrijding op z’n Brussels betekent: heel veel bureaucratie, en nationale begrotingen zo uitkleden dat iedereen afhankelijk wordt van de Brusselse elite. Als we de nationale bijdrage van Nederland nu eens halveren en beloven geen gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds? O ja, en dan tegelijk tegen de Commissie zeggen: aan jullie economisch bestuur hebben we geen behoefte. Dan zijn we vrij om zonder Brusselse bemoeizucht zelf de beste plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Want over één zaak zijn Jongerius en ik het eens: in een rijk land als Nederland hoort er geen armoede te zijn. In plaats van kinderachtige tweets uit te sturen, zou Jongerius hier beter eens met ons het gesprek over kunnen aangaan.

Betrokken SP'ers