column
Dennis de Jong:

Weeklog: Geen EU-subsidies voor asociale multinationals

Foto: Europees Parlement

Het wordt een van de thema’s bij de onderhandelingen die dit jaar beginnen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting: onder welke voorwaarden gaat de Europese Commissie in de toekomst nog subsidies verstrekken? Bij subsidies aan de lidstaten is de Commissie duidelijk over haar plan: die subsidies worden afhankelijk van goed economisch gedrag. Wat goed gedrag is, bepaalt de Commissie overigens helemaal zelf via de landenaanbevelingen in het kader van het economisch bestuur. Dat komt meestal neer op bezuinigen en afbraak van de publieke voorzieningen. Het is daarom vreemd dat bij subsidies aan grote bedrijven de Commissie opeens een stuk stiller is, maar ik heb wel een paar ideetjes. We moeten in ieder geval geen geld geven aan grote bedrijven die zich asociaal gedragen en daarvan zijn nogal wat voorbeelden.

Veel subsidies voor grote bedrijven betreffen onderzoek en innovatie. Maar waarom zou de Commissie bijvoorbeeld nog subsidie geven aan bedrijven die zich schuldig maken aan belastingontwijking? Die kunnen hun onderzoekskosten gemakkelijk betalen uit alle gelden die ze overhouden, doordat ze nauwelijks nog belasting betalen. Je kunt aan de subsidies ook voorwaarden verbinden voor duurzaam ondernemen, zowel binnen de EU als in hun wereldwijde bedrijfsketen. En tenslotte kun je eisen dat de subsidies worden terugbetaald, als de vestiging van de multinational die ze graag ontving, opeens gaat sluiten, niet omdat ze verliesgevend is, maar omdat elders nog meer te verdienen is. Denk maar aan wat Siemens doet in Hengelo, en in Duitsland.

Ik ben benieuwd of de Commissie bij de presentatie van haar ideeën over de meerjarenbegroting ook hier zal willen doorpakken. Ik vrees het ergste, want vaak is de Commissie aardiger voor grote bedrijven dan voor de lidstaten, laat staan de burgers in de EU. Maar als zij er zelf niet mee komt, kunnen we dat in ieder geval in het Europees Parlement gaan doen. Ik zie ernaar uit, want asociaal gedrag van multinationals mag niet beloond worden.

Betrokken SP'ers