Sekswerk en mensenhandel:

Hard optreden tegen uitbuiting en mensenhandel

De SP is voorstander van de invoering van een vergunningstelsel om het zicht en de controle op de sector voor sekswerk verder te vergroten. Nog steeds zijn er te veel misstanden in het sekswerk, zoals gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Dat zijn vreselijke misdrijven die krachtig moeten worden bestreden. Hiervoor moet voldoende (opsporings)capaciteit beschikbaar zijn bij politie en het Openbaar Ministerie.

De sociale positie van sekswerkers moet worden verbeterd. Op dit moment hebben sekswerkers last van stigma’s en onwil vanuit diverse instanties. Sekswerkers ervaren problemen met banken, verzekeraars, de belastingdienst en gemeenten. Om gecontroleerd legaal sekswerk te aantrekkelijker te maken dan illegaal sekswerk moeten de drempels voor legaal sekswerk niet te hoog zijn. Banken en verzekeraars moeten sekswerkers daarom gaan behandelen als normale bedrijven. Dat is goed voor de veiligheid van sekswerkers.

Bij verandering van beleid, zoals het verhogen van de prostitutieleeftijd, moet altijd worden gewaakt voor het fenomeen dat (een deel van) de activiteiten in de illegaliteit zullen worden voortgezet en moet er met sekswerkers zelf gesproken worden. Klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen aan het werk is moeten keihard aangepakt worden.

Mensenhandel is een zeer ernstige vorm van misdaad, waar hard tegen moet worden opgetreden. Veel slachtoffers van mensenhandel werken in Nederland onder afschuwelijke omstandigheden in onder andere de gedwongen prostitutie. Aangifte doen is voor deze vrouwen bijzonder moeilijk, omdat zij dan het risico lopen te worden uitgezet en in het land van herkomst slachtoffer te worden van wraakacties door degenen die hen verhandeld hebben. De SP vindt dat deze mensen, als slachtoffers van een misdrijf, recht hebben op bescherming door de Nederlandse overheid. Wie een geloofwaardige aangifte doet van mensenhandel of uitbuiting heeft recht op een verblijfsvergunning. Ook dient de politie, wanneer zij stuit op illegalen, altijd vóór uitzetting te onderzoeken of er onder hen slachtoffers zijn van mensenhandel.

Er moet alles aan gedaan worden om meiden en jongens uit de handen van mensenhandelaren te houden. Goede voorlichting is daarom essentieel. Het is wenselijk dat hierover op scholen en in jeugdzorginstellingen voorlichting wordt gegeven. Met bijzondere aandacht voor de gevaren van de digitale wereld. Er moet meer opvang voor en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel komen. In de gesloten jeugdzorg moet er specifiek aandacht zijn voor slachtoffer van mensenhandel. Het is belangrijk dat ze in een groep komen met slachtoffers die hetzelfde hebben doorgemaakt zodat ze van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Er moet voldoende hulpverlening voorhanden zijn om de slachtoffers te stimuleren en te helpen bij het doen van aangifte

Lees meer over:

Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma