Juridische beroepsgroepen:

Betrouwbare advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders

Betrouwbare advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders dragen bij aan een betrouwbare rechtsstaat. Niet-integer gedrag in de beroepsuitoefening of in relatie tot de beroepsuitoefening wordt direct aangepakt. Dit is niet alleen in het belang van de beroepsgroep zelf, maar voornamelijk van de samenleving. Daarom kiezen we ervoor om de kosten voor toezicht en tuchtrecht niet geheel bij deze beroepsgroepen neer te leggen, maar grotendeels bij de overheid.

De integriteit van advocaten wordt met enige regelmaat ter discussie gesteld. Een paar corrupte figuren kunnen het aanzien van de hele beroepsgroep schaden. Door een recente verbetering van het toezicht op de advocatuur kan de Nederlandse Orde van Advocaten alerter zijn op advocaten die over de schreef gaan en daar hard tegen optreden.

De integriteit van het notariaat komt geregeld ter discussie te staan. Marktwerking en winstmaximalisatie verhouden zich nu eenmaal slecht tot de onkreukbaarheid en onpartijdige betrouwbaarheid die van een ambtsdrager geëist mag worden.

Indien mogelijk draaien we de marktwerking in het notariaat zo veel mogelijk terug en wordt er opnieuw een vorm van tariefregulering ingevoerd.

De gerechtsdeurwaarder zorgt er voor dat de nakoming van vonnissen van rechters op een nette manier kunnen worden afgedwongen. De gerechtsdeurwaarder moet deze taak onafhankelijk van de opdrachtgever kunnen vervullen, omdat de gerechtsdeurwaarder óók de belangen van degene die een betalingsverplichting heeft mee moet wegen. Maatschappelijk verantwoord incasseren heeft echter wel zijn prijs. De overheid moet het goede voorbeeld geven en fatsoenlijke tarieven betalen. Anders komt de onafhankelijkheid onder druk te staan.

Lees meer over:

Klassenjustitie bestrijden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma