Bibliotheken:

Minimaal één bibliotheek per gemeente

Er moet een goed landelijk netwerk van publieke bibliotheken zijn. Voor elke Nederlander moet een goede bibliotheekvoorziening in de buurt beschikbaar zijn. Want een bibliotheek is van enorme waarde voor de samenleving, niet alleen om boeken uit te lenen en mensen te informeren maar ook als ontmoetingsplek, een plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot computers, taalcursussen, en allerlei culturele activiteiten. Wij vinden dat bibliotheekwerk het beste in handen is bij daarvoor opgeleide professionals. De SP pleit voor minimaal één bibliotheek per gemeente, en verder voldoende bibliotheekvoorzieningen in de wijken en dorpen.

Lees meer over:

Kunstenaars niet in de armoede Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma