Persinformatie

Perspunt is de servicepagina van de SP voor de media.

Beeldmateriaal

Klik op een categorie om thumbnails te bekijken en de instructies voor het downloaden te lezen. Lees onder de foto's de tekst over de rechten en de bronvermelding.

Voor aanvraag van de hoge resolutiefoto's op deze site kunt u een email sturen aan communicatie@sp.nl.

De SP stelt eigen werk beschikbaar onder Creative Commons BY-NC-ND 3.0 NL licentie.

Contactpersonen Media & Communicatie Tweede Kamer

Milos Todorovic
T (070) 318 2805
mtodorovic@sp.nl

Marc Smits
T (070) 318 58 01
marcsmits@sp.nl

Postadres:
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
F (070) 318 38 03

SP-fractie Europarlement

Dennis de Jong
Wiertzstraat 60
WIB 02M077
1047 Brussel, België

T +32 22845664
M +31 651072894

Drukwerk en grafisch materiaal

Gonnie Sluijs
media@sp.nl

T (088) 243 55 47
F (033) 462 55 12

SP-blad Tribune

Rob Janssen
rjanssen@sp.nl

T (088) 243 55 53
F (033) 462 55 12

De websites van de SP

Stijn Dekker
webmaster@sp.nl
T (088) 243 55 30
F (033) 462 55 12