Persinformatie

Beeldmateriaal

Klik op een categorie om thumbnails te bekijken en de instructies voor het downloaden te lezen. Lees onder de foto's de tekst over de rechten en de bronvermelding.

Voor aanvraag van de hoge resolutiefoto's op deze site kunt u een email sturen aan communicatie@sp.nl.
De SP stelt eigen werk beschikbaar onder Creative Commons BY-NC-ND 3.0 NL licentie.

Contactpersonen Media & Communicatie Tweede Kamer

Milos Todorovic
M 06 8128 4129
E mtodorovic@sp.nl

Postadres:
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

 

SP-blad Tribune

T (088) 243 55 42
E tribune@sp.nl