Lilian Marijnissen:

’Klimaatpaus Nijpels sturen we met pensioen’

Lilian Marijnissen

Op veel plekken in het land is verzet tegen de komst van windturbines. In regio’s die al te maken kregen met deze windturbines merken mensen de gevolgen daarvan voor hun gezondheid. Het is een belangrijk signaal dat het RIVM een expertisecentrum is gestart dat kijkt naar de gevolgen voor de volksgezondheid als er windturbines worden geplaatst. Met het huidige klimaatbeleid halen we de doelen niet, hebben mensen wel de (financiële) lasten, maar profiteren er niet van. Terwijl er alternatieven zijn. Hoog tijd voor een nieuwe strategie: we laten het niet meer aan de markt, klimaatpaus Nijpels sturen we met pensioen en we stoppen nu met wind op land en investeren in zonnepanelen op daken, het isoleren van huizen en het aanpakken van de grote vervuilers. Tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

Amsterdammers viel hoon ten deel toen het verzet tegen de komst van windturbines in de stad opbloeide, aangezien dit toch juist de mensen waren die normaal gesproken altijd pleitten voor strengere klimaatmaatregelen? Veel inwoners van niet-Randstedelijke provincies hebben al ervaring met het door de strot geduwd krijgen van vergelijkbare plannen. Maar de zorgen en boosheid van al deze mensen, overal in Nederland, zijn natuurlijk goed te begrijpen.

Zo dacht in Alphen aan den Rijn het gemeentebestuur het draagvlak aan te kunnen tonen met een manipulatieve enquête. In de Wieringermeer in Hollands Kroon werd het grootste windpark van Nederland gebouwd, om vervolgens de meeste stroom te leveren aan een datacentrum van Microsoft. De inwoners krijgen de lasten, niet de lusten.

Hoe het niet moet

Allemaal voorbeelden van hoe het niet moet. Er zijn (terechte) zorgen over de geluidsoverlast en gezondheidseffecten van windturbines. Het Europees Hof van Justitie gaf onlangs een groep Belgische inwoners gelijk en verplichtte beter onderzoek naar de gevolgen van windturbines voor de omgeving. Hierop oordeelde de Raad van State dat in Delfzijl nog geen goedkeuring kan worden verleend voor uitbreiding van het windmolenpark daar.

Uit recent onderzoek van de TU Delft komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders eerlijk klimaatbeleid wil. Mensen vinden het klimaat belangrijk en zijn bereid maatregelen te steunen zodat we de doelen kunnen halen, mits dit eerlijk gebeurt. Klimaatrechtvaardigheid dus. Daar is in het huidige beleid totaal geen sprake van. Er is zoveel dat gemakkelijk gedaan kan worden en waar iedereen beter van wordt, zoals het goed isoleren van woningen en het aanpakken van de vervuilende industrie.

Nu worden er windturbines geplaatst, terwijl op daken nog volop plek is voor zonnepanelen. Zonnepanelen waarmee, volgens plannen die de SP heeft laten doorrekenen, ruim 90% van de benodigde energie voor huishoudens kan worden opgewekt als we ze op alle daarvoor geschikte daken leggen. Een voorstel van de SP om van zon op dak de norm voor het opwekken van duurzame energie te maken, werd onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Maar dit moeten we samen doen. Dus niet op de ieder-voor-zich manier zoals liberale partijen het willen. Maar de overheid moet hier een groot project van maken. Dit levert veel banen op. Toen we ooit riolering gingen aanleggen, omdat hygiëne goed is voor de volksgezondheid, gingen we toch ook niet huis voor huis vragen of mensen een aansluiting op het riool wilde? Dat deden we samen.

Draagvlak

Aan een stop op wind op land durft het gros van de partijen de vingers nog niet te branden. Dit terwijl alles op alles moet worden gezet om het draagvlak voor klimaatbeleid juist te vergroten en er betere alternatieven zijn. Nu stoppen met windturbines op land plaatsen, maar werk maken van de eerlijke alternatieven, is een roep om klimaatrechtvaardigheid en een eerlijke overheid.

 

Dit stuk verscheen ook in de Telegraaf op 7 juli.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers