opinie
Jimmy Dijk:

Dwing grootste partijen tot sociale vooruitgang

Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is het niet zeker dat de verkiezingsuitslag en een nieuw kabinet gaan zorgen voor grote veranderingen. Dijk stelt dat herverdeling van de welvaart hard nodig is.

Veel mensen uit de werkende klasse herkennen zich niet in de politici en beslissingen van de Tweede Kamer. Een pijnlijke constatering, maar niet verrassend gezien de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en de winst voor partijen zoals de PVV, BBB en NSC. Het is de vraag of de verkiezingsuitslag en een nieuw kabinet daar verschil in gaan maken.

Een zelfgenoegzame elite heeft zich heer en meester gemaakt van onze volksvertegenwoordiging. Zij kunnen zich geen voorstelling maken van het leven van mensen die zich volkomen buiten hun leefwereld bevinden. Niet alleen groeide daardoor de laatste decennia de ongelijkheid, maar vooral ook de manier waarop verschillende sociale klassen door de overheid worden behandeld. Wie een hoog inkomen heeft, treft een overheid die voorziet in hypotheekrenteaftrek, subsidie voor zonnepanelen of een nieuwe elektrische auto.

Maar miljoenen mensen treffen een heel andere overheid. Niet een begrijpende of royale overheid, maar een hardvochtige bureaucratie. Hard werken - steeds vaker met meerdere banen tegelijk - levert voor veel mensen niet het inkomen op waarmee je fatsoenlijk kunt rondkomen. Met een wirwar van toeslagen ligt een foutje al snel op de loer.

Dat wordt op een nietsontziende en meedogenloze wijze afgestraft. Op het begrip dat de zelfgenoegzame klasse krijgt, hoeven veel mensen niet te rekenen. Minachting daarentegen is er wel. Door neer te kijken op de vermeende intolerantie van de ander wordt de zelfgenoegzaamheid moreel uitgevent. Zonder enige interesse in het steeds onzekerder bestaan van de ander. Een groot deel van de mensen koos voor de PVV, NSC of BBB. Voor hen was die stem de beste manier om niet langer genegeerd en gekleineerd te worden.

Verdeel de welvaart
De vraag is nu wat deze partijen gaan doen met deze stem? Ze kunnen de toenemende ongelijkheid niet negeren. De inkomens van de werkende klasse, mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van loon of een uitkering, blijven al jarenlang achter.

De waarde die de werkenden hebben toegevoegd aan de economie, is ergens anders terecht gekomen. Het aantal miljonairs blijft toenemen, ons land telt een recordaantal miljardairs en er werden recordwinsten van in totaal 391 miljard euro gemaakt.

De vraag is of de politieke verschuiving van de verkiezingen van 22 november hier verandering in gaat brengen. Durven de partijen die nu onderhandelen het aan om de (groot)vermogenden en de recordwinsten te belasten?

De PVV is tot op heden drukker met het verdelen van het land dan met het verdelen van de welvaart. Bovendien zitten de onderhandelende partijen met de VVD aan tafel, de krachtigste motor achter de ongelijkheid.

Het wordt tijd dat de werkende klasse zich gaat herkennen in de Tweede Kamer. Nu komt het erop aan partijen als PVV, NSC en BBB te dwingen tot sociale vooruitgang. Door hen te houden aan de beloften over bestaanszekerheid. We mogen ons niet laten verdelen maar moeten samen opstaan om een herverdeling van onze welvaart te eisen.

 

Deze opinie verscheen op 17-01-2024 in het Algemeen Dagblad

Betrokken SP'ers