opinie
Agnes Kant en Harry van Bommel:

Nederland steunt Afghanistan door er te vertrekken

De Amerikaanse president Obama heeft gekozen voor een forse troepenuitbreiding, meer strijd en vervolgens geleidelijke terugtrekking uit Afghanistan. Defensieminister Van Middelkoop vindt het verstandig dat Obama niet spreekt van een exit-strategie. Toch is dat precies wat nodig is in deze uitzichtloze oorlog.

Acht jaar oorlog heeft Afghanistan onveiliger, corrupter en verdeelder gemaakt dan ooit tevoren. De Amerikaanse president is er ten dele in geslaagd zijn plan voor te stellen als een terugtrekkingsplan. Obama heeft dat nodig voor de binnenlands politieke strijd. Oorlog voeren in crisistijd is niet alleen een verschrikking voor het Afghaanse en Pakistaanse volk, maar ook een zware beproeving voor de Amerikaanse bevolking. De NAVO-bondgenoten en anderen moeten worden ingezet om de Amerikaanse bevolking deze bittere oorlogspil te laten slikken. Ook Nederland brengt grote offers met tientallen doden.

Doelen van de nieuwe operatie zijn het ontzeggen van Al Qaïda van een veilig onderkomen in Afghanistan en het voorkomen dat de Taliban de regering omverwerpt. Verder moeten het Afghaanse leger en de politie worden versterkt om straks de verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid. Omdat corruptie het probleem is bij de opbouw van Afghaanse instituties, is dit een kansloze operatie. Buitenlandse troepen betalen beschermingsgeld aan lokale milities en zij hebben dan ook belang bij de voortdurende strijd. Zo financiert de internationale gemeenschap indirect eigen vijanden. Nu Obama heeft besloten dat er fors meer troepen naar Afghanistan moeten, is het logisch dat hij bij zijn bondgenoten aanklopt. Die bondgenoten, inclusief Nederland, hebben echter geen invloed kunnen uitoefenen op de strategie en kijken werkeloos toe hoe de VS in Pakistan aanvallen uitvoert met onbemande vliegtuigen. Omdat de grens met dat land open is, blijft elke militaire aanpak van Afghanistan dweilen met de kraan open. Hoe is het mogelijk dat de NAVO maar ook andere partners zich zonder discussie in deze langdurige oorlog laten meesleuren?

Ook in ons land richt de discussie zich vooral op de vragen of de krijgsmacht het nog wel aankan. De belangrijkste vraag is of de Amerikaanse strategie in Afghanistan kan werken. In plaats van die vraag te stellen, laat Nederland zich liever lijmen met Obama's waardering voor de Dutch Approach. Zo er al een Nederlandse aanpak is, dan bestaat die uit het verkopen van een gevechtsmissie als opbouwmissie. Dat heeft in Nederland gewerkt. De conclusie kan niet anders zijn dan dat Nederland zo snel mogelijk elke steun aan de Amerikaanse agenda moet staken. Alle militairen zouden moeten worden teruggetrokken. In het vooruitzicht van een totale terugtrekking kunnen internationale onderhandelingen, waarin alle belangrijke partijen in heel Zuid-Azië betrokken zijn, een kans krijgen. Is er een akkoord bereikt, dán heeft het zin om in Afghanistan te investeren. Omdat wat je opbouwt dan niet meteen weer wordt opgeblazen, maar ook omdat de mensen dan zien wat zij te winnen hebben bij vrede. Kortom: Afghanistan steunen kan alleen door de oorlog te stoppen.

Betrokken SP'ers