Lokaal actief Fractievoorzitter in Rheden

Jorine Dirks

'De komende tijd is de belangrijkste taak van de SP om onder de mensen te zijn en op te komen voor kwetsbare groepen mensen.'

Jorine Dirks

Meer over Jorine

In oktober 2002 ben ik lid geworden van de SP. Ik was toen 21 en begon me meer te interesseren voor de politiek. Dat kwam ook door Fortuyn, die de boel toen flink opschudde. De SP past wat betreft standpunten en werkwijze het best bij mij. In mijn woonplaats was al enige tijd een werkgroep actief. Al snel heb ik me daarbij aangesloten, de werkgroep werd een officiële afdeling en we voerden veel acties: voor het behoud van voorzieningen zoals een loket op het station Dieren en een postkantoor. De mooiste acties vind ik de vele acties tegen de komst van meer goederentreinen door onze dorpen. Deze voerden we samen met bewoners, belangenorganisaties en andere afdelingen. De SP posteracties waren een groot succes: bij honderden huizen hing een opvallende poster voor het raam: ‘Laat de goederentrein varen’. Het plan voor de toename van tientallen goederentreinen per dag over de IJssellijn en Twentelijn is voor de komende jaren gelukkig van de baan.

Sinds 2006 zit de SP in de gemeenteraad in Rheden. Zelf ben ik sinds 2010 fractievoorzitter. Eerst van een fractie van twee leden, inmiddels van een fractie van vijf leden. In de raad houden we ons veel bezig met sociale zaken, waaronder minimabeleid, schuldhulpverlening en re-integratie. Een van onze successen is dat de gemeente Rheden gestopt is met de re-integratietrajecten van Workfast. De SP had dit aan de kaak gesteld en een meldpunt geopend, waar veel klachten over onder andere intimidatie binnen waren gekomen.

Ook zijn we in de Rhedense raad druk met de decentralisatie van zorgtaken. Er worden extra taken bij de gemeente over de schutting gegooid, maar die moeten voor minder geld worden uitgevoerd. Het college in Rheden ziet het als een ‘uitdaging’. Ik houd mijn hart vast! In mijn ogen is het de komende tijd de belangrijkste taak van de SP om onder de mensen te zijn en de gevolgen van deze bezuinigingen in kaart te brengen en op te komen voor kwetsbare groepen mensen.