Bekende gezichten Kandidaat Tweede Kamerlid

Harre van der Nat

"De SP is en blijft de enige die zich voortdurend uitspreekt tegen het kapitalisme."

Meer over Harre

In 1998 werd ik lid en direct actief voor de SP. De toenemende ieder-voor-zich-mentaliteit stond mij niet aan. De SP is en blijft de enige die zich voortdurend uitspreekt tegen het kapitalisme en wijze waarop andere politieke stromingen op lijken te gaan in het dat vrije marktdenken. Wat mij in het bijzonder aansprak was dat de SP niet alleen een partij was van de juiste analyses en standpunten maar ook samen met inwoners strijd voert tegen onrecht. Het ene kan niet zonder het andere. Juist dat vormt voor mij de grootste inspiratiebron.

Er zal echt een ommezwaai moeten plaatsvinden in het denken en in het doen. Nederland zal afgenomen verworvenheden weer moeten terugpakken. OV, betaalbare woningbouw, goede zorg in de buurt en vooral het recht op een menswaardig bestaan. Samenleven doen we niet alleen.

 

Wie is Harre?

Ik ben Harre van der Nat geboren in 1976. Ik heb 4 kinderen. Drie in mijn handen en één in mijn hart en heel gelukkig met de allerleukste vriendin die ik mij kan wensen. Na mijn Mbo-opleiding Sociaal Cultureel Werker actief geweest in het buurthuiswerk in de Haagse Schilderswijk en nu al sinds 2006 aan de slag bij de SP. Eerst als scholingsmedewerker en nu bij team evenementen. Daar ben ik medeverantwoordelijk voor de organisatie van avonden met Kamerleden tot congressen en alles wat daartussen zit.