nieuws

Indische en Molukse weduwen verdienen compensatie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een groep mensen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement daarvoor geen salaris en pensioen ontvangen. In 2015 kwam er voor deze groep eindelijk een compensatieregeling, maar deze was alleen voor de mensen die destijds nog in leven waren. De weduwen van de mensen die inmiddels overleden waren werden daar om puur financiële redenen van uitgesloten. Zij voelden echter wel de gevolgen van het feit dat hun partners geen salaris hadden ontvangen. Zij wachten daardoor al bijna 80 jaar op gerechtigheid.

Daarom heeft de SP samen met de PvdA een motie ingediende om de regering de opdracht te geven om deze mensen toch te compenseren. De coalitiepartijen hebben dit voorstel weggestemd, waardoor deze groep nu voor de zoveelste keer met lege handen achterblijft. SP-Kamerlid Jimmy Dijk: 'Deze mensen verdienen rechtvaardigheid en onze strijd daarvoor gaat door.'

Toenmalig SP-Kamerlid Henk van Gerven vroeg al in 2020 om te onderzoeken of er niet toch ook een regeling kon komen voor de weduwen. Uit dat onderzoek bleek dat een regeling niet gemakkelijk zou zijn, maar ook niet onmogelijk was. De regering besloot echter om de weduwen geen compensatie te bieden. De SP laat het hier echter niet bij zitten.

Betrokken SP'ers