nieuws

Drie vragen aan ons nieuwe Kamerlid Jimmy Dijk

Jimmy Dijk is donderdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de SP. Wij stelden drie vragen aan het kersverse Kamerlid.

Kun je wat meer over jezelf vertellen?

Ik ben 37 jaar en ben geboren in het noorden van Groningen. Nu woon ik samen met mijn vriendin en rode kater in de stad Groningen. Naast het Kamerlidmaatschap zit ik in het dagelijks bestuur van de SP en ben ik verantwoordelijk voor scholing, partijopbouw en langlopende campagnes zoals de campagne voor het verlagen van de kosten en het nationaliseren van onze energie.

In mijn vrije tijd lees ik veel, kijk ik graag naar voetbal en doe ik aan hardlopen en boksen.

Wat heb je in Groningen bereikt en hoe ben je van plan om het in Den Haag aan te pakken?

De afgelopen 12,5 jaar ben ik fractievoorzitter van de SP in Groningen geweest. Hier is het ons in vele buurten gelukt om samen met huurders woningen te laten renoveren en isoleren. Met de schoonmakers van gemeentelijke panden hebben we acties gevoerd zodat zij in vaste dienst van de gemeente komen. En met thuiszorgwerkers is het ons gelukt om het aantal zorgaanbieders flink te verminderen, zodat er minder concurrentie en meer samenwerking is. Dit is een flinke eerste stap in het afschaffen aan de marktwerking in de thuiszorg.

In Den Haag wil ik het niet anders aanpakken dan in Groningen. Door samen met mensen acties op te zetten om hen meer invloed en zeggenschap over hun eigen leef-, werk- en woonomgeving te geven. Ik ben van plan om op die manier samen met mensen politieke veranderingen af te dwingen.

Je gaat aan de slag op het gebied van de zorg, wat zou je als eerste willen veranderen in de zorg?

De marktwerking in de zorg is zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben al jaren een doorn in het oog. Het zorgt voor wantrouwen, verspilling en hoge kosten. Daar moet een einde aan komen. Weg met de concurrentie en commercie.

Juist samenwerking en solidariteit moeten weer centraal komen te staan. Daar ga ik mij voor inzetten.

Betrokken SP'ers