nieuws

Omdat het anders moet

Stem 15 maart SP. Omdat het anders moet en omdat het anders kan.

Op woensdag 15 maart kan uw stem het verschil maken. Uw stem telt namelijk driedubbel. Met uw stem op de SP zorgt u niet alleen dat uw provincie socialer wordt, ook kunnen we slechte plannen van het kabinet Rutte in de Eerste Kamer tegenhouden en zorgen voor een eerlijk Nederland.

Terwijl grote bedrijven enorme winsten maken, kunnen steeds meer mensen hun energierekening niet betalen. Door onze energie weer te natio­naliseren en provincies zeggenschap te geven, kunnen we de winsten inzetten om de energierekening te verlagen.
 
Ook kan een grote SP met uw stem asociale plannen zoals de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer tegenhouden. Deze wet, met steun van PvdA en GroenLinks, maakt onze pensioenen onzeker en er is niets geregeld voor mensen met een zwaar beroep om eerder te kunnen stoppen met werken.
 
De SP bestrijdt de tweedeling door het organiseren van de solida­riteit. De economie moet ten dienste staan van mensen in plaats van andersom. Democratisering van de samenleving geeft ons zeggenschap over de toekomst.
 
Stem daarom op 15 maart SP.