nieuws

Geen nieuwe coronawet, maar meer democratische controle op de regering

De SP wil geen nieuwe coronawet. De ‘pandemiewet’ is geen nieuwe coronawet. Het is een aanpassing van de al bestaande Wet Publieke Gezondheid. Deze wet kan alleen worden gebruikt om ziekten aan te pakken die acuut een groot gevaar vormen voor onze volksgezondheid. Het gaat dus niet om zaken als een avondklok, vaccinaties of coronatoegangsbewijzen.

De SP heeft eerder tegen de coronawet gestemd. In de tijd van het coronavirus werkte het kabinet Rutte/Kaag met noodverordeningen, waardoor de Tweede Kamer weinig te zeggen had en niet duidelijk was welke maatregelen mochten worden ingezet. Ook de ‘Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19’, beter bekend als de coronawet, was volgens de SP daarom niet goed. Deze manier van werken door het kabinet Rutte/Kaag heeft voor veel wantrouwen gezorgd.

Daarom is er meer democratische controle nodig op mogelijke maatregelen tegen acute ziekten. Die zijn opgenomen in de nieuwe pandemiewet. Het gaat hier bijvoorbeeld om maatregelen als afstand houden en het sluiten van locaties. Deze maatregelen kunnen alleen worden ingezet als zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben ingestemd. En als een ziekte ook met minder vergaande maatregelen bestreden kan worden dan moet daarvoor worden gekozen. 

Als er nu een acute en hele gevaarlijke ziekte ons land binnenkomt, bijvoorbeeld een dodelijk virus, dan moet er zo snel mogelijk gehandeld kunnen worden. Denk aan een situatie waarin een vliegtuig met besmette mensen al onderweg is naar ons land en op de luchthaven geïsoleerd moet worden om te voorkomen dat binnen korte tijd vele anderen worden besmet. Om te voorkomen dat er dingen buiten de democratische controle gebeuren is geregeld dat de Tweede Kamer dit binnen 24 uur ongedaan kan maken. 

 

Betrokken SP'ers