nieuws

Succes in Eerste Kamer: Kabinet zegt extra maatregelen toe voor halvering kinderarmoede

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer is een overwinning geboekt in de strijd tegen kinderarmoede. SP-fractievoorzitter Rik Janssen vroeg aan het begin van zijn betoog aandacht voor dit probleem. Een passage in de begroting deed vermoeden dat het kabinet een opening liet om de streefcijfers rondom het terugdringen van kinderarmoede minder hard te maken. Janssen vroeg het kabinet tijdens het debat om verduidelijking: 'Kinderen mogen niet in armoede opgroeien en de rest van hun leven op achterstand worden gezet', betoogde Janssen. 'Mijn verzoek aan de minister-president is dan ook of hij toe wil zeggen dat de regering indien nodig aanvullende maatregelen zal nemen om de halvering van kinderarmoede in 2025 daadwerkelijk tot stand te brengen. Onze kinderen mogen we nooit laten vallen.'

De SP vroeg in de Eerste Kamer eerder aandacht voor dit probleem, tijdens debatten in 2018 en 2016 diende de SP-fractie moties in om reductiedoelstellingen voor kinderarmoede op te stellen. In Tweede termijn zei het kabinet na een interruptie van Janssen toe niet van de streefcijfers af te willen wijken. Als het nodig is, zet het daar extra maatregelen voor in. Dat betekent dat de halvering van kinderarmoede in ons koninkrijk na dit debat een stap dichterbij komt.

 

Betrokken SP'ers