nieuws

Kox: ‘Laten we nepnieuws over de Conventie van Istanboel tegengaan’

Tiny Kox, senator voor de SP en president van de parlementair assemblee van de Raad van Europa, heeft bij de lidstaten aangedrongen om alle vormen van nepnieuws over het verdrag van Istanboel ‘fel te bestrijden’. Het verdrag is de gouden standaard van de Raad van Europa in de bestrijding van (huiselijk) geweld tegen vrouwen. Tijdens een conferentie van de ministers van Justitie van de Raad van Europa in Dublin zei Kox: 'Laten we duidelijk zijn: het Verdrag van Istanbul gaat over de bestrijding van het aanhoudende, wijdverbreide geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Niets minder. Niets meer.'

Hij prees zowel Oekraïne als het Verenigd Koninkrijk voor hun recente ratificaties van het verdrag, waardoor het totaal aantal ratificerende staten op 37 komt, maar wees erop dat de eerste ondertekenaar, Turkije, zich uit het verdrag had teruggetrokken en dat 'in sommige andere staten die de Conventie ondertekenden, er twijfels zijn geuit door sommige politieke, culturele en religieuze groeperingen over de inhoud ervan'.

De president drong er ook bij de EU op aan om het verdrag te ratificeren, zowel om het te versterken als om 'ongerechtvaardigde kritiek ertegen af te zwakken'. Hij wees erop dat de Conventie 'een unieke inspanning en een opmerkelijk succes was op weg naar een Europa vrij van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld'. Hij concludeerde: 'Honderden miljoenen vrouwen en meisjes in Europa hebben het nodig, willen het, verdienen het, eisen het - en ze hebben gelijk!'

 

Betrokken SP'ers