nieuws

Geen dwang met toegangsbewijzen, overtuig vaccinatietwijfelaars

Virus

Het gaat gelukkig goed met het aantal vaccinaties in ons land, al 85% van de bevolking heeft zich minimaal 1 keer laten vaccineren. Vaccineren is immers de uitweg uit deze crisis. Wie gevaccineerd is beschermt zichzelf tegen een ziekenhuisopname na besmetting met het coronavirus. Ook zorgt vaccinatie voor minder verspreiding van het virus en daar profiteert de hele samenleving van. Om deze reden is de SP er voorstander van om groots in te zetten op informatiecampagnes om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.

Uiteindelijk blijft vaccinatie wel ieders vrije keus. En daarom is de SP geen voorstander van vaccinatiedwang of drang.  Vaccinatietwijfelaars moeten we overtuigen met argumenten en informatie. Werken met toegangsbewijzen overtuigt mensen niet, maar vergroot wel de tegenstellingen in de samenleving.  De meest kwetsbare mensen in onze samenleving die we tegen het virus willen beschermen zijn met toegangsbewijzen mogelijk ook niet geholpen. Gevaccineerde mensen kunnen immers het virus nog wel doorgeven. Dus ook met een toegangsbewijs is er geen zekerheid op een virusvrij bezoek aan het café of bioscoop.

Voor de SP is het cruciaal dat zoveel mogelijk mensen zich vrijwillig laten vaccineren. Maar dat het kabinet honderden miljoenen euro’s uitgeeft aan een duur systeem met QR-codes en extra geld voor particuliere handhavers is wat de SP betreft niet uit te leggen. Besteed dat geld aan zorgverleners en de GGD om de wijken in te gaan waar de vaccinatiegraad laag is. Overtuig mensen, ga in gesprek over het nut van vaccinaties. Niet met dwang, maar met overtuiging: van de sportvereniging tot het buurthuis.

Betrokken SP'ers