nieuws

Gezocht: kandidaten voor het SP-partijbestuur

Conform het besluit van de partijraad kunnen alle SP-leden tussen 4 en 14 november in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur 2022-2024. Leden die zich geroepen voelen en geschikt achten, worden uitgenodigd om zich voor 14 juni aanstaande kandidaat te stellen.

Het SP-bestuur telt 34 leden. De voorzitter en de secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 19 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitter van de Tweede Kamer en Eerste Kamer (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur). De regiovertegenwoordigers worden gekozen op de regioconferenties.

De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 11 kandidaten met de meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen. Op SPnet zijn de procedure en functieprofielen voor de nieuwe bestuursleden te vinden.

De partijraad heeft een kandidatencommissie ingesteld die met kandidaten zal spreken en daarna een advies zal uitbrengen aan het partijbestuur.

Ieder SP-lid dat minimaal de steun heeft van ten minste één afdeling of 50 individuele leden, kan zich kandideren voor een plaats in het partijbestuur, door voor 14 juni motivatiebrief en CV te sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Het partijbestuur zal op 3 september een voordracht doen aan de leden.

Als u meer informatie wilt, kunt u een mail sturen aan kandidatencommissie@sp.nl